เงินฝากออมทรัพย์ มีแต่ได้ ออนไลน์

ออมทรัพย์ มีแต่ได้ ออนไลน์
ฟรี Starbucks มูลค่า 200 บาท เมื่อเปิดบัญชีออมทรัพย์มีแต่ได้ อนนไลน์ ผ่าน NDID

จุดเด่นผลิตภัณฑ์ โปรโมชั่น คุณสมบัติผู้สมัคร รายละเอียดการสมัคร คำถามที่พบบ่อยNDID คืออะไร

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

interest

รับดอกเบี้ย

ทุกเดือน
account-zero

เปิดบัญชี

ไม่มีขั้นต่ำ
mobile

เปิดง่าย

ไม่ต้องไปสาขา

พิเศษ! เบิกถอนเงินฟรี ไม่จำกัดจำนวนครั้ง วันนี้ - 31 ธ.ค. 63

โปรโมชั่น

รับฟรี! Starbucks e-Coupon

มูลค่า 200 บาท

วันนี้ - 31 มีนาคม 63
หมายเหตุ* ลูกค้าต้องเปิดบัญชี “ออมทรัพย์มีแต่ได้ ออนไลน์” ด้วย KMA (Krungsri Mobile App) ผ่านระบบยืนยันตัวตนรูปแบบดิจิทัล (National Digital ID : NDID) ระหว่างวันที่ 6 กุมภาพันธ์ - 31 มีนาคม 2563 เท่านั้น

NDID คืออะไร

แคมเปญ “ออมทรัพย์มีแต่ได้ ออนไลน์” (NDID)

 1. ลูกค้าต้องเปิดบัญชี “ออมทรัพย์มีแต่ได้ ออนไลน์” ด้วย กรุงศรี โมบาย แอป (KMA) ผ่านระบบยืนยันตัวตนรูปแบบดิจิทัล (National Digital ID:NDID) ระหว่างวันที่ 6 กุมภาพันธ์ - 31 มีนาคม 2563 เท่านั้น
 2. ของกำนัลที่จะได้รับ คือ Starbucks e-Coupon มูลค่า 200 บาท โดยลูกค้าจะได้รับ Starbucks e-Coupon ภายใน 5 วันทำการหลังจากที่เปิดบัญชีสำเร็จ
 3. การรับของกำนัลลูกค้าต้องกดรับสิทธิ์ผ่านเมนู Gift & Privileges บน KMA โดยนำ QR Code ที่ปรากฏจาก KMA แสดงที่จุดชำระเงินของร้าน Starbucks ทุกสาขาทั่วประเทศเพื่อใช้แทนเงินสด หากลูกค้าไม่ได้แสดง QR Code ทันทีหลังกดรับสิทธิ์ ลูกค้าจะต้องกดปุ่ม “ดูประวัติการใช้สิทธิ์”
 4. ลูกค้าสามารถใช้สิทธิ์แลกรับของกำนัลดังกล่าวได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ในกรณีที่ลูกค้าไม่ใช้สิทธิ์แลกรับของกำนัลภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้ถือว่าลูกค้าสละสิทธิ์
 5. จำกัด 1 สิทธิ์ต่อท่านตลอดรายการส่งเสริมการขาย
 6. จำกัด 1,300 สิทธิ์ ตลอดรายการส่งเสริมการขาย
 7. ไม่สามารถรับของกำนัลโดยการ Capture หน้าจอมือถือได้
 8. สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่ยังคงใช้ผลิตภัณฑ์และบริการที่ร่วมรายการ และยังคงสถานะความเป็นลูกค้าธนาคารในขณะที่ใช้สิทธิ์รับของกำนัลเท่านั้น
 9. กรณีใช้สิทธิ์แลกรับของกำนัลแล้ว ไม่สามารถยกเลิกเปลี่ยนแปลง หรือเรียกคืนสิทธิ์ได้
 10. ของกำนัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสด และไม่สามารถโอนให้ผู้อื่นได้
 11. ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการเป็นไปตามที่ผู้ให้บริการกำหนด
 12. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนด แก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกเงื่อนไข ตามดุลยพินิจของธนาคารได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 13. ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการบัญชีออมทรัพย์มีแต่ได้ออนไลน์เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 14. การทดสอบการเปิดบัญชี อยู่ภายใต้กรอบ Regulatory Sandbox ของธนาคารแห่งประเทศไทย จำกัดจำนวนเงินสูงสุดในบัญชีเงินฝากไม่เกิน 1 แสนบาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย อายุ 15 - 70 ปี
 • กรณีเปิดบัญชีผ่านระบบยืนยันตัวตนรูปแบบดิจิทัล (National Digital ID : NDID)
  • ต้องเคยเปิดบัญชีเงินฝากหรือทำธุรกรรมทางการเงินอื่นใดด้วยบัตรประชาชน และยืนยันตัวตนด้วยเทคโนโลยีจดจำใบหน้า (Facial Recognition) ที่สาขาของธนาคารที่ใช้งานโมบาย แอปพลิเคชัน
  • ต้องใช้บริการโมบาย แอปพลิเคชััน ของธนาคารที่เปิดบัญชีที่เข้าร่วมทดสอบ NDID

รายละเอียดการสมัคร

วิธีการเปิดบัญชีเงินฝาก มีแต่ได้ ออนไลน์

วิธีที่ 1 สำหรับลูกค้าปัจจุบัน
interest interest
มีแอปพลิเคชั่น KMA
interest interest
เคยผูกบัญชีเงินฝากบน KMA
วิธีที่ 2 สำหรับลูกค้าปัจจุบัน
interest interest
มีแอปพลิเคชั่น KMA
interest interest
ไม่เคยผูกบัญชีเงินฝากบน KMA
รับฟรี! Starbucks e-Coupon
มูลค่า 200 บาท
วิธีที่ 3 สำหรับลูกค้าใหม่
interest interest
ไม่มีแอปพลิเคชั่น KMA
interest interest
ลูกค้าใหม่ของธนาคาร
รับฟรี! Starbucks e-Coupon
มูลค่า 200 บาท
 • เฉพาะลูกค้าบุคคลธรรมดา (ไม่อนุญาตสำหรับการเปิดบัญชี “ร่วม” , บัญชี “เพื่อ” และ บัญชี “โดย”)
 • ไม่จำกัดจำนวนเงินฝากขั้นต่ำ
 • สำหรับบัญชีมีแต่ได้ที่เปิดผ่านช่องทางออนไลน์ รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 1.30% ต่อปี สำหรับยอดเงินฝากที่น้อยกว่า หรือเท่ากับ 1 แสนบาท กรณียอดเงินฝากมากกว่า 1 แสนบาท รับอัตราดอกเบี้ยปกติ
  • รับอัตราดอกเบี้ย 1.10% ต่อปี สำหรับยอดเงินฝากตั้งแต่ 1 แสนบาท แต่ไม่เกิน 50 ล้านบาท
  • รับอัตราดอกเบี้ย 0.30% ต่อปี สำหรับยอดเงินฝากมากกว่า 50 ล้านบาท
 • เบิกถอนเงินหรือโอนเงินผ่านทุกช่องทาง ตั้งแต่รายการที่ 3 เป็นต้นไป ภายในเดือนเดียวกันมีค่าธรรมเนียม ครั้งละ 50 บาท (หักเงินจากบัญชีผู้ฝากในวันถัดไป)
 • การทำรายการเบิกถอนหมายถึง การถอนเงินหรือการโอนเงินผ่านช่องทางต่างๆ ของธนาคาร การทำรายการหักบัญชีอัตโนมัติ และ รายการปิดบัญชี
 • กรณีที่มีเงินในบัญชีไม่เพียงพอสำหรับการหักค่าธรรมเนียมจะไม่สามารถถอนเงินได้
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและวิธีการให้บริการโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขการเปิดบัญชี และอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศธนาคาร

คำถามที่พบบ่อย

Q:ผู้ที่เปิดบัญชีต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง ?
A:บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย อายุ 15 ปีขึ้นไป (ไม่อนุญาตให้เปิดบัญชี “เพื่อ” และบัญชี “โดย”)

Q:ลูกค้าสามารถเปิดบัญชีมีแต่ได้ ออนไลน์ ได้สูงสุดกี่บัญชี
A:1 บัญชี ต่อ 1 ท่าน

Q:บัญชีมีแต่ได้ ที่เปิดผ่านช่องทางออนไลน์ แตกต่างจากบัญชีมีแต่ได้ที่เปิดผ่านช่องทางสาขาอย่างไร ?
A:แตกต่างกัน ดังนี้
  บัญชีมีแต่ได้ ที่เปิดผ่านช่องทางออนไลน์ บัญชีมีแต่ได้ ที่เปิดบัญชีผ่านช่องทางสาขา
1 สำหรับลูกค้าสัญชาติไทย ที่มีอายุระหว่าง 15-70 ปีเท่านั้น สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา
2 ไม่มีการกำหนดจำนวนเงินฝากขั้นต่ำ จำนวนเงินฝากในการเปิดบัญชีขั้นต่ำ 500 บาท
3 เปิดบัญชีผ่านช่องทางออนไลน์ หรือ Krungsri Mobile Application เท่านั้น เปิดบัญชีผ่านช่องทางสาขา
4 สามารถเปิดบัญชีเงินฝากได้เพียง 1 บัญชี/ลูกค้า สามารถเปิดบัญชีได้ไม่จำกัดจำนวนบัญชี
5 ไม่อนุญาตให้สมัครบัตรเดบิตและไม่มีสมุดคู่ฝาก อนุญาตให้สมัครบัตรเดบิตและมีสมุดคู่ฝาก
6 ไม่คิดค่าธรรมเนียมทำรายการตั้งแต่ครั้งที่ 3 เป็นต้นไป มูลค่า 50 บาท/รายการ ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธ.ค. 2563 คิดค่าธรรมเนียมทำรายการตั้งแต่ครั้งที่ 3 เป็นต้นไป มูลค่า 50 บาท/รายการ
7
 • รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 1.3% สำหรับยอดเงินฝากที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 แสนบาท
 • กรณียอดเงินฝากมากกว่า1แสนบาท รับอัตราดอกเบี้ยปกติ
  • รับอัตราดอกเบี้ย 1.10% ต่อปี สำหรับยอดเงินฝากตั้งแต่ 1 แสน แต่ไม่เกิน 50 ล้านบาท
  • รับอัตราดอกเบี้ย 0.3% ต่อปี สำหรับยอดเงินฝากมากกว่า 50 ล้านบาท
 • รับอัตราดอกเบี้ย 1.10%ต่อปี สำหรับยอดเงินฝากน้อยกว่าหรือเท่ากับ 50 ล้านบาท
 • รับอัตราดอกเบี้ย 0.3% ต่อปี สำหรับยอดเงินฝากมากกว่า 50 ล้านบาท

Q:ลูกค้าที่มีบัญชีมีแต่ได้อยู่แล้ว สามารถเปิดบัญชีมีแต่ได้ ผ่านช่องทางออนไลน์ อีกหนี่งบัญชีได้หรือไม่ ?
A:สามารถทำได้ แต่ลูกค้าจะสามารถเปิดบัญชีออนไลน์ได้อีกเพียง 1 บัญชีเท่านั้น

Q:การเปิดบัญชีต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง?
A:บัตรประชาชน

Q:ลูกค้าต้องการเปิดบัญชีออมทรัพย์มีแต่ได้ ออนไลน์ ที่สาขาธนาคารได้หรือไม่?
A:ไม่สามารถทำได้ ลูกค้าต้องเปิดบัญชีดังกล่าวผ่าน KMA เท่านั้น

Q:ทำไมบัญชีออมทรัพย์มีแต่ได้ ออนไลน์ ลูกค้าไม่สามารถทำธุรกรรมที่สาขาธนาคารกรุงศรีฯได้?
A:เนื่องด้วยเป็นบัญชีที่ออกแบบมาสำหรับกลุ่มลูกค้าที่เน้นการทำธุรกรรมผ่านช่องทางออนไลน์ โดยอำนวยความสะดวกลูกค้าสามารถเปิดบัญชี และทำธุรกรรมผ่านช่องทางออนไลน์ ธนาคารจึงขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้ลูกค้าทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเงินผ่านช่องทางสาขา

Q:ลูกค้าเปิดบัญชีผ่าน KMA แล้ว และต้องการสมุดบัญชีคู่ฝาก สามารถดำเนินการขอสมุดบัญชีคู่ฝากจากสาขาธนาคารได้หรือไม่?
A:ไม่สามารถทำได้ เนื่องจากบัญชีประเภทนี้เป็นบัญชีแบบไม่มีสมุดคู่ฝาก

Q:ลูกค้าสามารถฝากเงินในบัญชีออมทรัพย์กรุงศรีมีแต่ได้ ออนไลน์ ได้สูงสุดเท่าไหร่?
A:
 • สูงสุด 100,000 บาท สำหรับลูกค้าที่เปิดบัญชีผ่านระบบยืนยันตัวตนรูปแบบดิจิทัล (National Digital ID : NDID)
 • ไม่จำกัดจำนวนการฝากเงิน สำหรับลูกค้าที่ไม่ได้เปิดบัญชีผ่านระบบยืนยันตัวตนรูปแบบดิจิทัล (National Digital ID : NDID)

Q:ลูกค้าจะทำธุรกรรมต่างๆ ได้อย่างไรบ้าง?
A:สามารถทำรายการหรือธุรกรรมต่างๆ เกี่ยวกับบัญชี ผ่านช่องทางต่างๆ ได้ดังต่อไปนี้
 1. ฝากด้วยเงินสดผ่านเครื่องรับฝากเงินสดอัตโนมัติ (Cash Deposit Machine – CDM) หรือโอนเงินจากบัญชีเงินฝากบัญชีอื่น
 2. ถอนเงินด้วยบริการกดเงินไม่ใช้บัตร (Cardless ATM) ผ่านเครื่อง ATM ของธนาคาร หรือช่องทางอื่นๆ ตามที่ธนาคารกำหนด
 3. โอนเงิน ชำระค่าสินค้าและบริการผ่าน Krungsri Online (KOL) และ Krungsri Mobile App (KMA)

Q:โปรโมชั่นมีแต่ได้ออนไลน์ สำหรับใคร?
A:สำหรับลูกค้าปัจจุบันที่มี KMA และไม่เคยผูกบัญชีเงินฝากบน KMA และลูกค้าที่ไม่เคยมี KMA และไม่เคยผูกบัญชีเงินฝากบน KMA โดยลูกค้าได้ทำการเปิดบัญชีผ่านระบบยืนยันตัวตนรูปแบบดิจิทัลสำเร็จ (NDID)

Q:ลูกค้าจะทราบได้อย่างไรว่าเข้าเงื่อนไขได้รับโปรโมชั่น?
A:ลูกค้าจะต้องเปิดบัญชีมีแต่ได้ออนไลน์ ประเภท NDID โดยลูกค้าจะต้อง กดยืนยันตัวตนผ่าน Application ธนาคารอื่น เพื่อเปิดบัญชีธนาคารกรุงศรี และ เมื่อตรวจสอบในเมนู “แสดงบัญชีทั้งหมด” จะต้องมีบัญชีมีแต่ได้ ออนไลน์แสดงอยู่

Q:ลูกค้าเปิดบัญชีสำเร็จ จะได้รับโปรโมชั่นอะไร?
A:รับ Starbuck e-coupon มูลค่า 200 บาท โดยคูปองจะปรากฎใน Notification Menu บน KMA

Q:ลูกค้าใดบ้างที่จะไม่ได้รับโปรโมชั่น
A:ลูกค้าที่เคยมีบัญชีกับธนาคารมาก่อน หรือ ลูกค้าที่เปิดบัญชีไม่สำเร็จ

Q:หากเปิดบัญชีไม่สำเร็จ จะได้รับของกำนัลหรือไม่?
A:ไม่ได้รับโปรโมชั่น เนื่องจากเปิดบัญชีไม่สำเร็จ

Q:ลูกค้าจะได้รับคูปองอย่างไร?
A:ลูกค้าจะได้รับคูปองผ่านเมนู GIFT & Privilege บน KMA โดยนำ QR Code ที่ปรากฏจาก KMA แสดงที่จุดชำระเงิน ร้าน Starbucks ทุกสาขาทั่วประเทศเพื่อใช้แทนเงินสด มูลค่า 200 บาท หากลูกค้าไม่ได้แสดง QR Code ทันทีหลังกดรับสิทธิ์ ลูกค้าจะต้องกดปุ่ม “ดูประวัติการใช้สิทธิ์”

Q:จำกัดสิทธิ์ของโปรโมชั่นหรือไม่?
A:จำกัด 1,300 สิทธิ์ตลอดรายการส่งเสริมการขาย โดยลูกค้า 1 ท่าน ได้รับ 1 สิทธิ์ตลอดรายการส่งเสริมการขาย


ดาวน์โหลด และ ลงทะเบียน KMA
ได้ทั้งระบบปฏิบัติการ IOS และ Android

เพื่อให้ทุกท่านได้สัมผัสประสบการณ์ที่ดีที่สุดในการใช้งานกรุงศรี
โมบายแอพ แนะนำให้ท่านอัพเดทระบบปฏิบัติการทั้ง IOS และ
Android ให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดเสมอ

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ