เงินฝากออมทรัพย์ มีแต่ได้ ออนไลน์

บัญชีออมทรัพย์มีแต่ได้ ออนไลน์
บัญชีออมทรัพย์มีแต่ได้ ออนไลน์

จุดเด่นผลิตภัณฑ์ คุณสมบัติผู้สมัคร รายละเอียดการสมัคร คำถามที่พบบ่อย

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

interest

รับดอกเบี้ย

ทุกเดือน
account-zero

เปิดบัญชี

ไม่มีขั้นต่ำ
mobile

เปิดง่าย

ไม่ต้องไปสาขา

พิเศษ! เบิกถอนเงินฟรี ไม่จำกัดจำนวนครั้ง วันนี้ - 31 ธ.ค. 63

เปิดบัญชี ออนไลน์ ได้แล้วที่ KMA
ทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย อายุ 15 - 70 ปี
 • กรณีเปิดบัญชีผ่านระบบยืนยันตัวตนรูปแบบดิจิทัล (National Digital ID : NDID)
  • ต้องเคยเปิดบัญชีเงินฝากหรือทำธุรกรรมทางการเงินอื่นใดด้วยบัตรประชาชน และยืนยันตัวตนด้วยเทคโนโลยีจดจำใบหน้า (Facial Recognition) ที่สาขาของธนาคารที่ใช้งานโมบาย แอปพลิเคชัน
  • ต้องใช้บริการโมบาย แอปพลิเคชััน ของธนาคารที่เปิดบัญชีที่เข้าร่วมทดสอบ NDID

รายละเอียดการสมัคร

วิธีการเปิดบัญชีเงินฝาก มีแต่ได้ ออนไลน์

การยืนยันตัวตนแบบ NDID และ i-CONFIRM คืออะไร?
วิธีที่ 1 สำหรับลูกค้าปัจจุบัน
interest interest
มีแอปพลิเคชั่น KMA
interest interest
เคยผูกบัญชีเงินฝากบน KMA
วิธีที่ 2 สำหรับลูกค้าปัจจุบัน
interest interest
มีแอปพลิเคชั่น KMA
interest interest
ไม่เคยผูกบัญชีเงินฝากบน KMA
วิธีที่ 3 สำหรับลูกค้าใหม่
interest interest
ไม่มีแอปพลิเคชั่น KMA
interest interest
ลูกค้าใหม่ของธนาคาร
 
× การยืนยันตัวตนแบบดิจิทัลผ่าน NDID และ i-CONFIRM คืออะไร?
แพลตฟอร์มยืนยันตัวตนของประเทศ ที่ให้คุณใช้โมบายแอปของธนาคารที่ร่วมโครงการเป็นเครื่องยืนยันตัวตน เพื่อใช้ในการสมัครผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ผ่านช่องทางออนไลน์ โดยลูกค้าต้องเคยบันทึกภาพใบหน้าไว้กับธนาคารที่จะเลือกใช้ยืนยันตัวตน
จุดให้บริการยืนยันตัวตนของธนาคารกรุงศรี เพื่อใช้ในการสมัครผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ผ่านช่องทางออนไลน์ โดยลูกค้านำบัตรประชาชน และ QR Code ที่ได้รับจาก Krungsri Mobile App - KMA ไปยืนยันตัวตนที่จุดให้บริการ
 • เฉพาะลูกค้าบุคคลธรรมดา (ไม่อนุญาตสำหรับการเปิดบัญชี “ร่วม” , บัญชี “เพื่อ” และ บัญชี “โดย”)
 • ไม่จำกัดจำนวนเงินฝากขั้นต่ำ
 • สำหรับบัญชีมีแต่ได้ที่เปิดผ่านช่องทางออนไลน์ รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 1.30% ต่อปี สำหรับยอดเงินฝากที่น้อยกว่า หรือเท่ากับ 1 แสนบาท กรณียอดเงินฝากมากกว่า 1 แสนบาท รับอัตราดอกเบี้ยปกติ
  • รับอัตราดอกเบี้ย 1.10% ต่อปี สำหรับยอดเงินฝากตั้งแต่ 1 แสนบาท แต่ไม่เกิน 50 ล้านบาท
  • รับอัตราดอกเบี้ย 0.30% ต่อปี สำหรับยอดเงินฝากมากกว่า 50 ล้านบาท
 • เบิกถอนเงินหรือโอนเงินผ่านทุกช่องทาง ตั้งแต่รายการที่ 3 เป็นต้นไป ภายในเดือนเดียวกันมีค่าธรรมเนียม ครั้งละ 50 บาท (หักเงินจากบัญชีผู้ฝากในวันถัดไป)
 • การทำรายการเบิกถอนหมายถึง การถอนเงินหรือการโอนเงินผ่านช่องทางต่างๆ ของธนาคาร การทำรายการหักบัญชีอัตโนมัติ และ รายการปิดบัญชี
 • กรณีที่มีเงินในบัญชีไม่เพียงพอสำหรับการหักค่าธรรมเนียมจะไม่สามารถถอนเงินได้
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและวิธีการให้บริการโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขการเปิดบัญชี และอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศธนาคาร

คำถามที่พบบ่อย

Q:ผู้ที่เปิดบัญชีต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง ?
A:บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย อายุ 15 ปีขึ้นไป (ไม่อนุญาตให้เปิดบัญชี “เพื่อ” และบัญชี “โดย”)

Q:ลูกค้าสามารถเปิดบัญชีมีแต่ได้ ออนไลน์ ได้สูงสุดกี่บัญชี
A:1 บัญชี ต่อ 1 ท่าน

Q:บัญชีมีแต่ได้ ที่เปิดผ่านช่องทางออนไลน์ แตกต่างจากบัญชีมีแต่ได้ที่เปิดผ่านช่องทางสาขาอย่างไร ?
A:แตกต่างกัน ดังนี้
  บัญชีมีแต่ได้ ที่เปิดผ่านช่องทางออนไลน์ บัญชีมีแต่ได้ ที่เปิดบัญชีผ่านช่องทางสาขา
1 สำหรับลูกค้าสัญชาติไทย ที่มีอายุระหว่าง 15-70 ปีเท่านั้น สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา
2 ไม่มีการกำหนดจำนวนเงินฝากขั้นต่ำ จำนวนเงินฝากในการเปิดบัญชีขั้นต่ำ 500 บาท
3 เปิดบัญชีผ่านช่องทางออนไลน์ หรือ Krungsri Mobile Application เท่านั้น เปิดบัญชีผ่านช่องทางสาขา
4 สามารถเปิดบัญชีเงินฝากได้เพียง 1 บัญชี/ลูกค้า สามารถเปิดบัญชีได้ไม่จำกัดจำนวนบัญชี
5 ไม่อนุญาตให้สมัครบัตรเดบิตและไม่มีสมุดคู่ฝาก อนุญาตให้สมัครบัตรเดบิตและมีสมุดคู่ฝาก
6 ไม่คิดค่าธรรมเนียมทำรายการตั้งแต่ครั้งที่ 3 เป็นต้นไป มูลค่า 50 บาท/รายการ ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธ.ค. 2563 คิดค่าธรรมเนียมทำรายการตั้งแต่ครั้งที่ 3 เป็นต้นไป มูลค่า 50 บาท/รายการ
7
 • รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 1.3% สำหรับยอดเงินฝากที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 แสนบาท
 • กรณียอดเงินฝากมากกว่า1แสนบาท รับอัตราดอกเบี้ยปกติ
  • รับอัตราดอกเบี้ย 1.10% ต่อปี สำหรับยอดเงินฝากตั้งแต่ 1 แสน แต่ไม่เกิน 50 ล้านบาท
  • รับอัตราดอกเบี้ย 0.3% ต่อปี สำหรับยอดเงินฝากมากกว่า 50 ล้านบาท
 • รับอัตราดอกเบี้ย 1.10%ต่อปี สำหรับยอดเงินฝากน้อยกว่าหรือเท่ากับ 50 ล้านบาท
 • รับอัตราดอกเบี้ย 0.3% ต่อปี สำหรับยอดเงินฝากมากกว่า 50 ล้านบาท

Q:ลูกค้าที่มีบัญชีมีแต่ได้อยู่แล้ว สามารถเปิดบัญชีมีแต่ได้ ผ่านช่องทางออนไลน์ อีกหนี่งบัญชีได้หรือไม่ ?
A:สามารถทำได้ แต่ลูกค้าจะสามารถเปิดบัญชีออนไลน์ได้อีกเพียง 1 บัญชีเท่านั้น

Q:การเปิดบัญชีต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง?
A:บัตรประชาชน

Q:ลูกค้าต้องการเปิดบัญชีออมทรัพย์มีแต่ได้ ออนไลน์ ที่สาขาธนาคารได้หรือไม่?
A:ไม่สามารถทำได้ ลูกค้าต้องเปิดบัญชีดังกล่าวผ่าน KMA เท่านั้น

Q:ทำไมบัญชีออมทรัพย์มีแต่ได้ ออนไลน์ ลูกค้าไม่สามารถทำธุรกรรมที่สาขาธนาคารกรุงศรีฯได้?
A:เนื่องด้วยเป็นบัญชีที่ออกแบบมาสำหรับกลุ่มลูกค้าที่เน้นการทำธุรกรรมผ่านช่องทางออนไลน์ โดยอำนวยความสะดวกลูกค้าสามารถเปิดบัญชี และทำธุรกรรมผ่านช่องทางออนไลน์ ธนาคารจึงขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้ลูกค้าทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเงินผ่านช่องทางสาขา

Q:ลูกค้าเปิดบัญชีผ่าน KMA แล้ว และต้องการสมุดบัญชีคู่ฝาก สามารถดำเนินการขอสมุดบัญชีคู่ฝากจากสาขาธนาคารได้หรือไม่?
A:ไม่สามารถทำได้ เนื่องจากบัญชีประเภทนี้เป็นบัญชีแบบไม่มีสมุดคู่ฝาก

Q:ลูกค้าสามารถฝากเงินในบัญชีออมทรัพย์กรุงศรีมีแต่ได้ ออนไลน์ ได้สูงสุดเท่าไหร่?
A:
 • สูงสุด 100,000 บาท สำหรับลูกค้าที่เปิดบัญชีผ่านระบบยืนยันตัวตนรูปแบบดิจิทัล (National Digital ID : NDID)
 • ไม่จำกัดจำนวนการฝากเงิน สำหรับลูกค้าที่ไม่ได้เปิดบัญชีผ่านระบบยืนยันตัวตนรูปแบบดิจิทัล (National Digital ID : NDID)

Q:ลูกค้าจะทำธุรกรรมต่างๆ ได้อย่างไรบ้าง?
A:สามารถทำรายการหรือธุรกรรมต่างๆ เกี่ยวกับบัญชี ผ่านช่องทางต่างๆ ได้ดังต่อไปนี้
 1. ฝากด้วยเงินสดผ่านเครื่องรับฝากเงินสดอัตโนมัติ (Cash Deposit Machine – CDM) หรือโอนเงินจากบัญชีเงินฝากบัญชีอื่น
 2. ถอนเงินด้วยบริการกดเงินไม่ใช้บัตร (Cardless ATM) ผ่านเครื่อง ATM ของธนาคาร หรือช่องทางอื่นๆ ตามที่ธนาคารกำหนด
 3. โอนเงิน ชำระค่าสินค้าและบริการผ่าน Krungsri Online (KOL) และ Krungsri Mobile App (KMA)


เปิดบัญชี ออนไลน์ ได้แล้วที่ KMA
ทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ