เงินฝากออมทรัพย์ มีแต่ได้ ออนไลน์

บัญชีออมทรัพย์มีแต่ได้ ออนไลน์
เปิดบัญชีออมทรัพย์มีแต่ได้ ออนไลน์วันนี้
รับฟรี Starbucks e-Coupon มูลค่า 200 บาท
บัญชีออมทรัพย์มีแต่ได้ ออนไลน์

จุดเด่นผลิตภัณฑ์ โปรโมชั่น คุณสมบัติผู้สมัคร รายละเอียดการสมัคร คำถามที่พบบ่อย

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

interest

รับดอกเบี้ย

ทุกเดือน
account-zero

เปิดบัญชี

ไม่มีขั้นต่ำ
mobile

เปิดง่าย

ไม่ต้องไปสาขา

พิเศษ! เบิกถอนเงินฟรี ไม่จำกัดจำนวนครั้ง วันนี้ - 31 ธ.ค. 63

เปิดบัญชี ออนไลน์ ได้แล้วที่ KMA
ทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android

โปรโมชั่น

เปิดบัญชีวันนี้

รับฟรี Starbucks e-Coupon มูลค่า 200 บาท
สำหรับลูกค้าที่เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์มีแต่ได้ ออนไลน์ และมียอดเงินฝากขั้นต่ำ 50,000 บาท
1 ส.ค. 63 – 30 ก.ย. 63
 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าใหม่ที่ยังไม่เคยเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์มีแต่ได้ ออนไลน์ หรือลูกค้าที่เคยเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์มีแต่ได้ ออนไลน์ และได้ปิดบัญชีก่อนวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 เท่านั้น
 • ลูกค้าต้องเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์มีแต่ได้ ออนไลน์ และมียอดเงินฝากขั้นต่ำ  50,000 บาทในวันเดียวกับวันที่เปิดบัญชีเท่านั้นและต้องคงยอดเงินฝากนี้ไว้ตามที่ธนาคารกำหนด
  • เปิดบัญชีระหว่างวันที่ 1 – 31 สิงหาคม 2563 และคงยอดเงินฝากขั้นต่ำ 50,000 บาทไว้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 ลูกค้าจะได้รับของกำนัลในวันที่ 9 ตุลาคม 2563
  • เปิดบัญชีระหว่างวันที่ 1 – 30 กันยายน 2563 และคงยอดเงินฝากขั้นต่ำ 50,000 บาทไว้จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563 ลูกค้าจะได้รับของกำนัลในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563
 • ระยะเวลาส่งเสริมการขายระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2563 – 30 กันยายน 2563
 • ของกำนัลที่จะได้รับ คือ Starbucks e-Coupon มูลค่า 200 บาท
 • ลูกค้าที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขจะได้รับ Starbucks e-Coupon มูลค่า 200 บาท ซึ่งมูลค่าของกำนัลเทียบเท่าดอกเบี้ยเงินฝากที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.40 ต่อปี คำนวณจากมูลค่าของกำนัล Starbucks e-Coupon มูลค่า 200 บาท สำหรับยอดเงินฝากขั้นต่ำ  50,000 บาท ตลอดระยะเวลา 1 ปี
 • จำกัด 1 สิทธิ์ต่อท่านตลอดรายการส่งเสริมการขาย
 • การรับของกำนัลลูกค้าต้องกดรับสิทธิ์ผ่านเมนู GIFT & Privileges บน KMA โดยนำ QR Code ที่ปรากฏจาก KMA แสดงที่จุดชำระเงินของร้าน Starbucks ทุกสาขาทั่วประเทศเพื่อใช้แทนเงินสด หากลูกค้าไม่ได้แสดง QR Code ทันทีหลังกดรับสิทธิ์ ลูกค้าจะต้องกดปุ่ม “ดูประวัติการใช้สิทธิ์”
 • ลูกค้าสามารถใช้สิทธิ์แลกรับของกำนัลดังกล่าวได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ในกรณีที่ลูกค้าไม่ใช้สิทธิ์แลกรับของกำนัลภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้ถือว่าลูกค้าสละสิทธิ์
 • ไม่สามารถรับของกำนัลโดยการ Capture หน้าจอมือถือได้
 • กรณีใช้สิทธิ์แลกรับของกำนัลแล้ว ไม่สามารถยกเลิกเปลี่ยนแปลง หรือเรียกคืนสิทธิ์ได้
 • ของกำนัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสด และไม่สามารถโอนให้ผู้อื่นได้
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการเป็นไปตามที่ผู้ให้บริการกำหนด
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนด แก้ไข เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและของกำนัลอื่นที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันทดแทน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศธนาคาร
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการบัญชีเงินฝากออมทรัพย์มีแต่ได้ ออนไลน์เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 • พนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมในรายการส่งเสริมการขายนี้

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย อายุ 15 - 70 ปี
 • กรณีเปิดบัญชีผ่านระบบยืนยันตัวตนรูปแบบดิจิทัล (National Digital ID : NDID)
  • ต้องเคยเปิดบัญชีเงินฝากหรือทำธุรกรรมทางการเงินอื่นใดด้วยบัตรประชาชน และยืนยันตัวตนด้วยเทคโนโลยีจดจำใบหน้า (Facial Recognition) ที่สาขาของธนาคารที่ใช้งานโมบาย แอปพลิเคชัน
  • ต้องใช้บริการโมบาย แอปพลิเคชััน ของธนาคารที่เปิดบัญชีที่เข้าร่วมทดสอบ NDID

รายละเอียดการสมัคร

วิธีการเปิดบัญชีเงินฝาก มีแต่ได้ ออนไลน์

การยืนยันตัวตนแบบ NDID และ i-CONFIRM คืออะไร?
วิธีที่ 1 สำหรับลูกค้าปัจจุบัน
interest interest
มีแอปพลิเคชั่น KMA
interest interest
เคยผูกบัญชีเงินฝากบน KMA
วิธีที่ 2 สำหรับลูกค้าปัจจุบัน
interest interest
มีแอปพลิเคชั่น KMA
interest interest
ไม่เคยผูกบัญชีเงินฝากบน KMA
วิธีที่ 3 สำหรับลูกค้าใหม่
interest interest
ไม่มีแอปพลิเคชั่น KMA
interest interest
ลูกค้าใหม่ของธนาคาร
 
× การยืนยันตัวตนแบบดิจิทัลผ่าน NDID และ i-CONFIRM คืออะไร?
แพลตฟอร์มยืนยันตัวตนของประเทศ ที่ให้คุณใช้โมบายแอปของธนาคารที่ร่วมโครงการเป็นเครื่องยืนยันตัวตน เพื่อใช้ในการสมัครผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ผ่านช่องทางออนไลน์ โดยลูกค้าต้องเคยบันทึกภาพใบหน้าไว้กับธนาคารที่จะเลือกใช้ยืนยันตัวตน
จุดให้บริการยืนยันตัวตนของธนาคารกรุงศรี เพื่อใช้ในการสมัครผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ผ่านช่องทางออนไลน์ โดยลูกค้านำบัตรประชาชน และ QR Code ที่ได้รับจาก Krungsri Mobile App - KMA ไปยืนยันตัวตนที่จุดให้บริการ
 • เฉพาะลูกค้าบุคคลธรรมดา (ไม่อนุญาตสำหรับการเปิดบัญชี “ร่วม” , บัญชี “เพื่อ” และ บัญชี “โดย”)
 • ไม่จำกัดจำนวนเงินฝากขั้นต่ำ
 • สำหรับบัญชีมีแต่ได้ที่เปิดผ่านช่องทางออนไลน์ รับอัตราดอกเบี้ยดังนี้
  • ยอดเงินฝากน้อยกว่าหรือเท่ากับ 100,000 บาท รับอัตราดอกเบี้ย 1.30% ต่อปี
  • ยอดเงินฝากมากกว่า 100,000 บาท แต่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 50 ล้านบาท รับอัตราดอกเบี้ย 1.00% ต่อปี
  • ยอดเงินฝากมากกว่า 50 ล้านบาทขึ้นไป รับอัตราดอกเบี้ย 0.25% ต่อปี
 • ธนาคารจะคํานวณดอกเบี้ยตามจํานวนเงินฝากคงเหลือ ณ สิ้นวัน และจะจ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน ในวันก่อนวันทำการสุดท้ายของแต่ละเดือน หลังหักภาษี ณ ที่จ่าย (ถ้ามี)
  ตัวอย่างการคำนวณดอกเบี้ย: โดยคิดจากยอดเงินคงเหลือ ณ สิ้นวันทั้งจำนวน
  ยอดเงินคงเหลือ ณ สิ้นวัน ทั้งจำนวน ยอดเงินฝากน้อยกว่า
  หรือเท่ากับ 50,000,000 บาท
  มากกว่า 50,000,000 บาท
  อัตราดอกเบี้ย (ต่อปี) 1.00% 0.25%
  วิธีการคำนวณดอกเบี้ย: (ยอดเงินคงเหลือ ณ สิ้นวันทั้งจำนวน คูณ อัตราดอกเบี้ยตามประกาศ ณ ขณะนั้น หาร 365 วัน)
  ยอดเงินคงเหลือ ณ สิ้นวัน 2,550,000 บาท 50,002,000 บาท
  ดอกเบี้ยที่จะได้รับ (2,550,000 บาท x 1.00%)/365 วัน (50,002,000 บาท x 0.25%)/365 วัน
 • เบิกถอนเงินหรือโอนเงินผ่านทุกช่องทาง ตั้งแต่รายการที่ 3 เป็นต้นไป ภายในเดือนเดียวกันมีค่าธรรมเนียม ครั้งละ 50 บาท (หักเงินจากบัญชีผู้ฝากในวันถัดไป)
 • การทำรายการเบิกถอน หมายถึง การถอนเงินหรือการโอนเงินผ่านช่องทางต่างๆ ของธนาคาร การทำรายการหักบัญชีอัตโนมัติ และรายการปิดบัญชี
 • กรณีที่มีเงินในบัญชีไม่เพียงพอสำหรับการหักค่าธรรมเนียมจะไม่สามารถถอนเงินได้
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและวิธีการให้บริการโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขการเปิดบัญชี และอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศธนาคาร

คำถามที่พบบ่อย

Q:ผู้ที่เปิดบัญชีต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง ?
A:บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย อายุ 15 ปีขึ้นไป (ไม่อนุญาตให้เปิดบัญชี “เพื่อ” และบัญชี “โดย”)

Q:ลูกค้าสามารถเปิดบัญชีมีแต่ได้ ออนไลน์ ได้สูงสุดกี่บัญชี
A:1 บัญชี ต่อ 1 ท่าน

Q:บัญชีมีแต่ได้ ที่เปิดผ่านช่องทางออนไลน์ แตกต่างจากบัญชีมีแต่ได้ที่เปิดผ่านช่องทางสาขาอย่างไร ?
A:แตกต่างกัน ดังนี้
  บัญชีมีแต่ได้ ที่เปิดผ่านช่องทางออนไลน์ บัญชีมีแต่ได้ ที่เปิดบัญชีผ่านช่องทางสาขา
1 สำหรับลูกค้าสัญชาติไทย ที่มีอายุระหว่าง 15-70 ปีเท่านั้น สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา
2 ไม่มีการกำหนดจำนวนเงินฝากขั้นต่ำ จำนวนเงินฝากในการเปิดบัญชีขั้นต่ำ 500 บาท
3 เปิดบัญชีผ่านช่องทางออนไลน์ หรือ Krungsri Mobile Application เท่านั้น เปิดบัญชีผ่านช่องทางสาขา
4 สามารถเปิดบัญชีเงินฝากได้เพียง 1 บัญชี/ลูกค้า สามารถเปิดบัญชีได้ไม่จำกัดจำนวนบัญชี
5 ไม่อนุญาตให้สมัครบัตรเดบิตและไม่มีสมุดคู่ฝาก อนุญาตให้สมัครบัตรเดบิตและมีสมุดคู่ฝาก
6 ไม่คิดค่าธรรมเนียมทำรายการตั้งแต่ครั้งที่ 3 เป็นต้นไป มูลค่า 50 บาท/รายการ ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธ.ค. 2563 คิดค่าธรรมเนียมทำรายการตั้งแต่ครั้งที่ 3 เป็นต้นไป มูลค่า 50 บาท/รายการ
7
 • สำหรับบัญชีมีแต่ได้ ที่เปิดผ่านช่องทาง ออนไลน์ รับอัตราดอกเบี้ย ดังนี้
  • ยอดเงินฝากน้อยกว่าหรือเท่ากับ 100,000 บาท รับอัตราดอกเบี้ย 1.30% ต่อปี
  • ยอดเงินฝากมากกว่า 100,000 บาท แต่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 50 ล้านบาท รับอัตราดอกเบี้ย 1.00% ต่อปี
  • ยอดเงินฝากมากกว่า 50 ล้านบาทขึ้นไป รับอัตราดอกเบี้ย 0.25% ต่อปี
 • สำหรับบัญชีมีแต่ได้ ที่เปิดผ่านช่องทางสาขา รับอัตราดอกเบี้ย ดังนี้
  • ยอดเงินฝากน้อยกว่าหรือเท่ากับ 100,000 บาท รับอัตราดอกเบี้ย 1.10% ต่อปี
  • ยอดเงินฝากมากกว่า 100,000 บาท แต่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 50 ล้านบาท รับอัตราดอกเบี้ย 1.00% ต่อปี
  • ยอดเงินฝากมากกว่า 50 ล้านบาทขึ้นไป รับอัตราดอกเบี้ย 0.25% ต่อปี

Q:ลูกค้าที่มีบัญชีมีแต่ได้อยู่แล้ว สามารถเปิดบัญชีมีแต่ได้ ผ่านช่องทางออนไลน์ อีกหนี่งบัญชีได้หรือไม่ ?
A:สามารถทำได้ แต่ลูกค้าจะสามารถเปิดบัญชีออนไลน์ได้อีกเพียง 1 บัญชีเท่านั้น

Q:การเปิดบัญชีต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง?
A:บัตรประชาชน

Q:ลูกค้าต้องการเปิดบัญชีออมทรัพย์มีแต่ได้ ออนไลน์ ที่สาขาธนาคารได้หรือไม่?
A:ไม่สามารถทำได้ ลูกค้าต้องเปิดบัญชีดังกล่าวผ่าน KMA เท่านั้น

Q:ทำไมบัญชีออมทรัพย์มีแต่ได้ ออนไลน์ ลูกค้าไม่สามารถทำธุรกรรมที่สาขาธนาคารกรุงศรีฯได้?
A:เนื่องด้วยเป็นบัญชีที่ออกแบบมาสำหรับกลุ่มลูกค้าที่เน้นการทำธุรกรรมผ่านช่องทางออนไลน์ โดยอำนวยความสะดวกลูกค้าสามารถเปิดบัญชี และทำธุรกรรมผ่านช่องทางออนไลน์ ธนาคารจึงขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้ลูกค้าทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเงินผ่านช่องทางสาขา

Q:ลูกค้าเปิดบัญชีผ่าน KMA แล้ว และต้องการสมุดบัญชีคู่ฝาก สามารถดำเนินการขอสมุดบัญชีคู่ฝากจากสาขาธนาคารได้หรือไม่?
A:ไม่สามารถทำได้ เนื่องจากบัญชีประเภทนี้เป็นบัญชีแบบไม่มีสมุดคู่ฝาก

Q:ลูกค้าสามารถฝากเงินในบัญชีออมทรัพย์กรุงศรีมีแต่ได้ ออนไลน์ ได้สูงสุดเท่าไหร่?
A:
 • ไม่จำกัดจำนวนการฝากเงิน

Q:ลูกค้าจะทำธุรกรรมต่างๆ ได้อย่างไรบ้าง?
A:สามารถทำรายการหรือธุรกรรมต่างๆ เกี่ยวกับบัญชี ผ่านช่องทางต่างๆ ได้ดังต่อไปนี้
 1. ฝากด้วยเงินสดผ่านเครื่องรับฝากเงินสดอัตโนมัติ (Cash Deposit Machine – CDM) หรือโอนเงินจากบัญชีเงินฝากบัญชีอื่น
 2. ถอนเงินด้วยบริการกดเงินไม่ใช้บัตร (Cardless ATM) ผ่านเครื่อง ATM ของธนาคาร หรือช่องทางอื่นๆ ตามที่ธนาคารกำหนด
 3. โอนเงิน ชำระค่าสินค้าและบริการผ่าน Krungsri Online (KOL) และ Krungsri Mobile App (KMA)


เปิดบัญชี ออนไลน์ ได้แล้วที่ KMA
ทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ