เงินฝากออมทรัพย์มีแต่ได้

เงินฝากออมทรัพย์มีแต่ได้ - ธนาคารกรุงศรี

ทุกเวลาของคุณมีค่า เปิดออมทรัพย์ มีแต่ได้ คิดดอกเบี้ยทุกวัน รับดอกเบี้ยทุกเดือน

ข้อกำหนดและเงื่อนไข
  • เปิดบัญชีขั้นต่ำ 500 บาท
  • การจ่ายดอกเบี้ยเป็นรายเดือน
  • จำนวนบัญชีและเงินคงเหลือในบัญชีไม่จำกัด
  • ถอน/โอนเงินจากบัญชีได้สองครั้งต่อเดือน ครั้งที่สามเป็นต้นไปคิดค่าธรรมเนียม 50 บาท

คุณสมบัติลูกค้า
  • เฉพาะบุคคลธรรมดา

เปรียบเทียบบัญชีเงินฝากแต่ละประเภท

  ฝากประจำ ออมทรัพย์ ออมทรัพย์ มีแต่ได้
คล่องตัว - *
ดอกเบี้ยสูง - -
รับดอกเบี้ย เมื่อครบกำหนด มิ.ย.และ ธ.ค. ทุกเดือน
ได้รับยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย - เมื่อดอกเบี้ยรับรวมทั้งปีไม่ถึง 20,000 บาท
*ถอน/โอนเงินจากบัญชีได้ 2 ครั้งต่อเดือน ครั้งที่ 3 เป็นต้นไป คิดค่าธรรมเนียม 50 บาท ต่อครั้ง
  • ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 เป็นต้นไป บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทุกประเภทของธนาคาร รับสิทธิประโยชน์ฟรีค่าธรรมเนียมโอนเงินต่างธนาคาร โอนเงินพร้อมเพย์ โอนเงินข้ามเขต ชำระค่าสินค้าและบริการ และการเติมเงิน เมื่อทำธุรกรรมผ่านช่องทาง Digital ได้แก่ Krungsri Mobile App (KMA), Krungsri Online (KOL) และ Krungsri BIZ Online (KBOL)
  • สำหรับบัญชีออมทรัพย์มีแต่ได้ มีเงื่อนไขฟรีค่าธรรมเนียมการถอนเงิน/โอนเงิน 2 ครั้งแรกในแต่ละเดือน การถอนเงิน/โอนเงินตั้งแต่ครั้งที่ 3 เป็นต้นไป คิดค่าธรรมเนียมการถอนเงิน/โอนเงินตามเงื่อนไขของแต่ละผลิตภัณฑ์ตามปกติ

อัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมและเงื่อนไขเป็นไปตามประกาศธนาคาร
 
เงื่อนไข


ขอเชิญร่วมแสดงความคิด
1. คุณสนใจผลิตภัณฑ์นี้หรือไม่ / เพราะเหตุใด

2.ผลิตภัณฑ์เงินฝากแบบไหนที่โดนใจของคุณ


กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ