เงินฝากบัญชีออมทรัพย์มีแต่ได้ ดอกเบี้ยสูง ได้เยอะ...ทุกเดือน

บัญชีออมทรัพย์มีแต่ได้

ดอกเบี้ยเยอะกว่าบัญชีออมทรัพย์ทั่วไป รับดอกเบี้ยสูงทุกเดือน
 
คล่องตัว ฝาก ถอน เมื่อไหร่ก็ยังได้ดอกเบี้ยสูง
 
 

ทำไมถึงต้องเลือกเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์มีแต่ได้

การเลือกเปิดบัญชีเงินฝากในแต่ละประเภทนั้นจำเป็นที่จะต้องคำนึงถึงความต้องการและการใช้งานอย่างเป็นประจำ และในการเลือกเปิดบัญชีออมทรัพย์นั้น ถือเป็นหนึ่งความยืดหยุ่นในด้านการเงิน โดยเฉพาะการฝากและการถอน ที่เราจะได้รับดอกเบี้ยเป็นประจำ แม้จะมีการฝากถอนตลอดเวลาก็ตาม และหมดกังวลเกี่ยวกับการถอนเงินในกรณีฉุกเฉินโดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับดอกเบี้ย โดยเฉพาะการเลือกเปิดบัญชีออมทรัพย์มีแต่ได้ รับดอกเบี้ยสูงทุกเดือน ซึ่งแตกต่างกับบัญชีออมทรัพย์ธรรมดา ที่จะได้รับดอกเบี้ยทุกๆ เดือนมิถุนายนและธันวาคม รวมไปถึงได้รับการยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่ายเมื่อดอกเบี้ยรับรวมทั้งปีไม่ถึง 20,000 บาท
 

เปรียบเทียบบัญชีเงินฝากแต่ละประเภท

  ฝากประจำ ออมทรัพย์ ออมทรัพย์ มีแต่ได้
คล่องตัว -
ดอกเบี้ยสูง -
รับดอกเบี้ย เมื่อครบกำหนด มิ.ย.และ ธ.ค. ทุกเดือน
ได้รับยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย - เมื่อดอกเบี้ยรับรวมทั้งปีไม่ถึง 20,000 บาท
 • ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 เป็นต้นไป บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทุกประเภทของธนาคาร รับสิทธิประโยชน์ฟรีค่าธรรมเนียมโอนเงินต่างธนาคาร โอนเงินพร้อมเพย์ โอนเงินข้ามเขต ชำระค่าสินค้าและบริการ และการเติมเงิน เมื่อทำธุรกรรมผ่านช่องทาง Digital ได้แก่ Krungsri Mobile App (KMA), Krungsri Online (KOL) และ Krungsri BIZ Online (KBOL)
 • สำหรับบัญชีออมทรัพย์มีแต่ได้ มีเงื่อนไขฟรีค่าธรรมเนียมการถอนเงิน/โอนเงิน 2 ครั้งแรกในแต่ละเดือน การถอนเงิน/โอนเงินตั้งแต่ครั้งที่ 3 เป็นต้นไปภายในเดือนเดียวกัน คิดค่าธรรมเนียมการถอนเงิน/โอนเงินตามเงื่อนไขของแต่ละผลิตภัณฑ์ตามปกติ

อัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมและเงื่อนไขเป็นไปตามประกาศธนาคาร

ช่องทางการเปิดบัญชีออมทรัพย์มีแต่ได้ ดอกเบี้ยสูง

เปิดบัญชีที่ธนาคารกรุงศรี เปิดบัญชีผ่าน
ช่องทางสาขา
 • บัญชีออมทรัพย์แบบมีสมุดคู่ฝาก
 • เฉพาะลูกค้าบุคคลธรรมดา
 • ดอกเบี้ยสูง 1.1%* ต่อปี
 • รับดอกเบี้ยรายเดือน
 • เริ่มฝากง่ายๆ เพียง 500 บาท
*สำหรับยอดเงินฝากน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 แสนบาท
**ข้อกำหนดและเงื่อนไขการเปิดบัญชี และอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศธนาคาร
เปิดบัญชีผ่าน KMA (Krungsri Mobile App) เปิดบัญชีผ่านช่องทาง 
Krungsri Mobile App (KMA)
 • บัญชีออมทรัพย์แบบไม่มีสมุดคู่ฝาก
 • เฉพาะลูกค้าบุคคลธรรมดา
 • ดอกเบี้ยสูง 1.3%* ต่อปี
 • รับดอกเบี้ยรายเดือน
 • ไม่กำหนดจำนวนเงินฝากขั้นต่ำ
*สำหรับยอดเงินฝากน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 แสนบาท
**ข้อกำหนดและเงื่อนไขการเปิดบัญชี และอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศธนาคาร

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ