บัญชีออมทรัพย์กรุงศรี ทีนพลัส

บัญชีออมทรัพย์กรุงศรี ทีนพลัส

บัญชีออมทรัพย์สำหรับน้องๆ ที่อายุไม่เกิน 19 ปี

พร้อมมอบความภูมิใจให้น้องๆ 15 ปีขึ้นไป สามารถมีบัตร VISA Debit เป็นของตัวเองเพื่อเตรียมความพร้อมเป็นนักบริหารรุ่นเยาว์ น้องๆ ยังได้รับโบนัสพิเศษเพิ่มอีก 10% ของดอกเบี้ย สำหรับยอดเงินฝากเฉลี่ยในรอบ 6 เดือนตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป ทั้งนี้ธนาคารจะเริ่มคำนวณและจ่ายดอกเบี้ยเพิ่มให้ในรอบบัญชีถัดไปหลังจากวันที่เปิดบัญชี/วันที่เริ่มสมัครใช้บริการ

ต้องทำอย่างไรบ้าง?
เพียงน้องแวะมาที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาที่น้องสะดวก แล้วติดต่อขอเปิดบัญชีกรุงศรีทีนพลัสด้วยจำนวนเงินเริ่มต้นขั้นต่ำ 500 บาท เพียงเท่านี้น้องก็จะมีบัญชีไว้ออมเป็นของตนเอง
 
ประโยชน์ที่คุณจะได้รับ
นอกเหนือจากน้องจะได้รับดอกเบี้ยพิเศษแล้ว น้องยังใช้บริการอื่นผ่านบัญชีนี้ได้อีกด้วย เช่น
  • บริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ต กรุงศรีออนไลน์
  • บริการบัตรกรุงศรี เอทีเอ็ม
  • บัตรกรุงศรี วีซ่า อิเล็กตรอน/บัตรกรุงศรีเดบิต ผ่านบริการกรุงศรี เอทีเอ็ม
  • บริการกรุงศรีโฟน 1572

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ