กรุงศรีออมทรัพย์ "จัดให้" จัดหนัก! จัดเต็ม!

กรุงศรีออมทรัพย์จัดให้ จัดหนัก! จัดเต็ม!

บัญชีออมทรัพย์ "จัดให้" บัญชีที่ให้มากที่สุดในตลาด ทำธุรกรรมได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง

     ฟรี! โอนเงินข้ามเขตข้ามธนาคาร ผ่านช่องทาง KMA, KOL และ ATM
     ฟรี! จ่ายบิลค่าสินค้าและบริการทุกช่องทาง KMA, KOL, ATM และสาขา
     ฟรี! กดเงินจากเครื่อง ATM ทุกตู้ ทุกธนาคาร ทั่วไทย

พิเศษ! รับเงินคืน 5 บาทต่อบิล เป็นเวลา 6 เดือน (สูงสุด 30 บาทต่อเดือน) เมื่อจ่ายบิลผ่านช่องทาง KMA และ KOL ระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 30 กันยายน 2561

 
ค่าธรรมเนียม บัญชีออมทรัพย์ จัดให้
+ บัตรกรุงศรีเดบิตออมทรัพย์ จัดให้
บัญชีออมทรัพย์ ประเภทอื่น
ช่องทาง ดิจิทัล
KMA/KOL/KBOL
โอนเงินต่างธนาคาร ฟรี ฟรี
โอนเงินข้ามเขต ฟรี ฟรี
จ่ายบิล ฟรี + รับเงินคืน ฟรี
เติมเงิน ฟรี ฟรี
กดเงินไม่ใช้บัตร Krungsri Cardless
(เฉพาะ KMA)
ฟรี ฟรี
ช่องทาง เครื่อง ATM
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
กดเงินทุกตู้ ทุกธนาคาร ทั่วไทย ฟรี อัตราค่าธรรมเนียม
ตามประกาศธนาคาร
โอนเงินต่างธนาคาร ฟรี
โอนเงินข้ามเขต ฟรี
จ่ายบิล ฟรี
เติมเงิน ฟรี
ช่องทางสาขาของ
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
จ่ายบิล ฟรี
ฝาก/ถอน/โอนเงินข้ามเขต ฟรี
ค่าธรรมเนียมบัตร ค่าแรกเข้า ฟรี อัตราค่าธรรมเนียม
ขึ้นอยู่กับประเภทบัตร
ตามประกาศธนาคาร
ค่ารายปี 400 บาท
ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับ บัญชีออมทรัพย์ “จัดให้” และ บัตรกรุงศรีเดบิตออมทรัพย์ “จัดให้”
  • ฟรี ค่าธรรมเนียมโอนเงินต่างธนาคารแบบทันที และโอนเงินพร้อมเพย์ ผ่านช่องทาง Krungsri Mobile Application (KMA), Krungsri Online (KOL), Krungsri BIZ Online (KBOL) และเครื่อง ATM ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
  • ฟรี ค่าธรรมเนียมโอนเงินข้ามเขต ชำระค่าสินค้าและบริการ และการเติมเงิน ผ่านช่องทาง KMA, KOL, KBOL, เครื่อง ATM ธนาคารกรุงศรีอยุธยา และสาขาธนาคาร ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
  • ฟรี ค่าธรรมเนียมเบิกถอนเงินสด และสอบถามยอด ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ที่เครื่อง ATM ทุกธนาคาร ทั่วประเทศ
  • รับเงินคืน (Cash back) 5 บาท/รายการ สูงสุด 30 บาท/เดือน/บัญชีออมทรัพย์ “จัดให้” สำหรับการชำระค่าสินค้าและบริการ (ยกเว้นการเติมเงิน) ผ่านช่องทาง Digital ได้แก่ KMA, KOL และ KBOL ระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 30 กันยายน 2561 ลูกค้าจะได้รับเงินคืนเข้าบัญชีออมทรัพย์จัดให้ ภายใน 5 วันทำการของเดือนถัดไป
  • ขอสงวนสิทธิ์โปรโมชั่นรับเงินคืน (Cash back) สำหรับลูกค้าบัญชีออมทรัพย์ "จัดให้" ที่มีบัตรกรุงศรีเดบิตออมทรัพย์ "จัดให้" เท่านั้น
  • ขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้เงินคืน (Cash back) กรณีมีการแบ่งชำระค่าสินค้าและบริการ มากกว่า 1 ครั้งต่อ 1 บิล
  • สิทธิประโยชน์ทั้งหมดจะสิ้นสุดลงเมื่อบัตรกรุงศรีเดบิตออมทรัพย์ “จัดให้” ถูกยกเลิก
  • ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป
  • ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 เป็นต้นไป บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทุกประเภทของธนาคาร รับสิทธิประโยชน์ ฟรีค่าธรรมเนียมโอนเงิน ต่างธนาคารแบบทันที โอนเงินพร้อมเพย์ โอนเงินข้ามเขต ชำระค่าสินค้าและบริการ และการเติมเงิน เมื่อทำธุรกรรมผ่านช่องทาง Digital ได้แก่ Krungsri Mobile App (KMA), Krungsri Online (KOL) และ Krungsri BIZ Online (KBOL) ทั้งนี้สำหรับบัญชีออมทรัพย์มีแต่ได้, กรุงศรี Step Savings, กรุงศรี Mix & Max, กรุงศรี Max Savings, กรุงศรี Max Savings#2 และ กรุงศรี Max Savings#3 มีเงื่อนไขฟรีค่าธรรมเนียมเฉพาะการถอนเงิน/โอนเงิน 2 ครั้งแรกในแต่ละเดือน ในกรณีที่มีการถอนเงิน/โอนเงิน ตั้งแต่ครั้งที่ 3 เป็นต้นไป คิดค่าธรรมเนียมการถอนเงิน/โอนเงินตามประกาศธนาคาร

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ