บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทั่วไป

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทั่วไป - ธนาคารกรุงศรี

เงินฝากประเภทนี้เป็นบัญชีเพื่อส่งเสริมการออมทรัพย์

เหมาะสำหรับบุคคลที่มีเงินเหลือเก็บจากการใช้จ่ายในแต่ละวันหรือแต่ละเดือนเมื่อนำเงินมาฝากกับธนาคาร โดยธนาคารจะคิดดอกเบี้ยให้เป็นรายวันตามจำนวนเงินคงเหลือในแต่ละวันในอัตราดอกเบี้ยตามที่ธนาคารประกาศทั้งนี้เพื่อให้ได้ดอกผลเพิ่มพูนขึ้นดีกว่าการเก็บไว้เฉยๆ และเมื่อใดที่มีความจำเป็นต้องนำเงินไปใช้ก็สามารถถอนออกได้ทันที

ต้องทำอย่างไรบ้าง?
เพียงคุณแวะมาที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาที่คุณสะดวก แล้วติดต่อขอเปิดบัญชีออมทรัพย์ด้วยจำนวนเงินขั้นต่ำเพียง 500 บาทเท่านั้น เราจะบริการเปิดบัญชีให้คุณพร้อมกับมอบสมุดบัญชีออมทรัพย์ให้คุณ 1 เล่ม คุณสามารถนำสมุดเล่มนี้ไปใช้บริการฝาก-ถอนเงินของคุณได้ที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยาทุกสาขาทั่วประเทศ ไม่เพียงเท่านั้นคุณยังสามารถขอใช้บริการหักบัญชีเพื่อชำระค่าสินค้าและบริการ ค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ หรืออื่นๆ ได้ด้วย โดยจะมีการหักชำระเป็นรายเดือนตามยอดที่แต่ละใบเรียกเก็บเงินได้แจ้งมา กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของเราเพื่อแจ้งความจำนงเจ้าหน้าที่ของเราพร้อมบริการท่าน

ประโยชน์ที่คุณจะได้รับ
ประโยชน์อื่นๆ ที่คุณจะได้รับ เมื่อคุณมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์กับธนาคาร คุณสามารถใช้บริการอื่นๆ ผ่านบัญชีนี้ได้ด้วยเพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการใช้จ่ายยิ่งขึ้น เช่น
  • บริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ต กรุงศรีออนไลน์
  • บริการบัตรกรุงศรี เอทีเอ็ม
  • บัตรกรุงศรี วีซ่า อิเล็กตรอน/บัตรกรุงศรีเดบิต ผ่านบริการกรุงศรี เอทีเอ็ม
  • บริการกรุงศรีโฟน 1572

ผลิตภัณฑ์เงินฝาก

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ