เงินฝากกระแสรายวัน

เงินฝากกระแสรายวัน

บัญชีเงินฝากกระแสรายวันเป็นบริการที่อำนวยความสะดวกในการบริหารเงินได้อย่างคล่องตัวและปลอดภัยโดยใช้เช็คสั่งจ่ายของธนาคารแทนการใช้เงินสด ถ้าคุณมีธุรกิจการค้าหรือธุรกิจส่วนตัวที่มีการรับ - จ่ายเงินหมุนเวียนอยู่เป็นประจำ

ต้องทำอย่างไรบ้าง?
เพียงคุณแวะมาที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาที่คุณสะดวกแล้วติดต่อขอเปิดบัญชีเงินฝากกระแสรายวันด้วยจำนวนเงินเริ่มต้นขั้นต่ำ 10,000 บาท โดยคุณสามารถใช้บัญชีกระแสรายวันพร้อมเช็คในการใช้จ่ายแทนเงินสดได้ทันทีและสามารถเบิกถอนเงินได้ทุกสาขาทั่วประเทศ ทั้งกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ไม่เพียงเท่านั้นคุณยังสามารถขอใช้บริการหักบัญชีเพื่อชำระค่าสินค้าและบริการ ค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ หรืออื่นๆ ได้ด้วย

ประโยชน์ที่คุณจะได้รับ
ประโยชน์อื่นๆ ที่คุณจะได้รับ เมื่อคุณมีบัญชีเงินฝากกระแสรายวันกับธนาคาร คุณสามารถใช้บริการอื่นๆ ผ่านบัญชีนี้ได้ด้วย เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการใช้จ่ายยิ่งขึ้น เช่น
  • บริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ต กรุงศรีออนไลน์
  • บริการบัตรกรุงศรี เอทีเอ็ม
  • บัตรกรุงศรี วีซ่า อิเล็กตรอน / บัตรกรุงศรีเดบิต ผ่านบริการกรุงศรี เอทีเอ็ม
  • บริการกรุงศรี มินิ เอทีเอ็ม
  • บริการกรุงศรีโฟน 1572
 

ผลิตภัณฑ์เงินฝาก

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ