บริการเบิกถอนบัญชีกระแสรายวันต่างสาขา

บริการเบิกถอนบัญชีกระแสรายวันต่างสาขา

บริการที่ให้ความคล่องตัวกับผู้ส่งเช็คของธนาคารกรุงศรีอยุธยา โดยผู้ส่งเช็คสามารถเบิกถอนเช็คที่สาขาของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ทั่วประเทศได้ทันที โดยไม่มีข้อจำกัดในเรื่องเวลาปิด Clearing ของสาขา ตลอดจนไม่ต้องเสียเวลารอรับเงินนานในกรณีที่นำเช็คมาขึ้นก่อนวันหยุด

ลักษณะบริการ
  • เบิกถอนเช็คเป็นเงินสด
  • เบิกถอนเงินเป็นเงินโอน เงินจะโอนเข้าบัญชีทันที โดยไม่ต้องรอผลการเรียกเก็บจากระบบเคลียริ่ง (Clearing) หรือระบบเรียกเก็บเช็ค (B/C)

วงเงินให้บริการ
สาขา เบิกถอนเงินสด เบิกถอนเงินโอน (นำฝากเข้าบัญชี)
สาขาใหญ่ 500,000 บาท/ฉบับ 1,000,000 บาท/ฉบับ
สาขาย่อย Mini Branch 300,000 บาท/ฉบับ 1,000,000 บาท/ฉบับ
หมายเหตุ อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมบัตรเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 
 

ผลิตภัณฑ์เงินฝาก

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ