Entertainment


พบกับบทสิ้นสุดแห่งมหากาพย์ที่ทั่วโลกรอคอย STAR WARS: THE RISE OF SKYWALKER
พบกับบทสิ้นสุดแห่งมหากาพย์ที่ทั่วโลกรอคอย STAR WARS: THE RISE OF SK...
เฉพาะนิสิต นักศึกษาที่ถือบัตรกรุงศรี เดบิต ประเภทใดก็ได้ชมภาพยนตร์ STAR WARS: THE ...
ดูหนัง 80 บาท ได้ตลอดปี กับบัตรกรุงศรี เดบิต
ดูหนัง 80 บาท ได้ตลอดปี กับบัตรกรุงศรี เดบิต
ลูกค้าบัตรกรุงศรี เดบิตทุกประเภท ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ ราคา 80 บาท ทุกเรื่อง ทุกรอบ
มา 2 จ่าย 1 ด้วยบัตรกรุงศรี ที่กรุงศรีไอแมกซ์
มา 2 จ่าย 1 ด้วยบัตรกรุงศรี ที่กรุงศรีไอแมกซ์
เมื่อใช้บัตรเดบิต/บัตรเครดิตเครือกรุงศรี ซื้อตั๋วหนังที่กรุงศรีไอแมกซ์ทุกวันจันทร์

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ