บัตรกรุงศรี เดบิต รองรับมาตรฐานชิปการ์ดไทย

krungsri debit chip card

ได้เวลาเปลี่ยนมาใช้ชิปการ์ด หลังจากวันที่ 15 ม.ค. 63 บัตรแบบแถบแม่เหล็ก จะถอน/โอน/ชำระไม่ได้แล้ว

ลูกค้ากรุงศรีนำบัตรเอทีเอ็ม/บัตรเดบิต แบบแถบแม่เหล็ก มาเปลี่ยนเป็นบัตรชิปการ์ดมาตรฐานประเทศไทย ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ
  • ปลอดภัยกว่าด้วยรหัส PIN 6 หลัก
  • ป้องกันการถูกโจรกรรมข้อมูลบัตร (Card Skimming)
  • รองรับมาตรฐาน EMV ซึ่งเป็นมาตรฐาน สากลที่ใช้กันทั่วโลก
โดยลูกค้าของธนาคารสามารถใช้งานบัตรได้ตามรายละเอียด ดังนี้
chipcard
ลูกค้าที่ถือบัตร กรุงศรี เดบิต ชิปการ์ด รุ่นใหม่ที่รองรับมาตรฐานชิปการ์ดไทย บัตรรุ่นที่ออกวันที่ 9 ก.พ. 2561 เป็นต้นไป
chipcard
ตู้กรุงศรี เอทีเอ็ม และตู้เอทีเอ็มอื่นๆ ในประเทศ : สามารถใช้งานบัตรได้
 
chipcard
ตู้เอทีเอ็มต่างประเทศ : สามารถใช้งานได้เฉพาะตู้ที่รองรับชิปการ์ด visa, plus
 
chipcard
การใช้งานที่เครื่องรูดบัตร : ใช้การกด PIN 6 หลักแทนการเซนต์ชื่อ*
*สำหรับการใช้งานที่เครื่องรูดบัตรที่ไม่รองรับมาตรฐานชิปการ์ดไทยยังใช้การเซนต์ชื่อเช่นเดิม

chipcard
ลูกค้าที่ถือบัตร กรุงศรี เอทีเอ็ม/บัตรเดบิต แบบแถบแม่เหล็ก
 
chipcard
สามารถใช้งานบัตรที่ ตู้กรุงศรี เอทีเอ็ม และตู้เอทีเอ็มอื่นๆ ได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ตามปกติจนถึงภายในวันที่ 15 มกราคม 2563
หมายเหตุ : อัตราค่าธรรมเนียมออกบัตรใหม่หรือเปลี่ยนบัตรเป็นไปตามประกาศของธนาคาร • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่สาขา หรือ โทร. 1572
 

ผลิตภัณฑ์บัตร

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ