บัตรกรุงศรี เดบิต ชิปการ์ด เพิ่มความปลอดภัยในราคาเดิม

ประเภทบัตร ค่าธรรมเนียมการออกใหม่ ค่าธรรมเนียมรายปี ค่าธรรมเนียมการออกบัตรทดแทน ค่าธรรมเนียมการออกบัตรต่างสาขา
Krungsri Debit OPD Card

บัตรกรุงศรี เดบิต OPD

ยกเลิกการเสนอขายบัตรใหม่และการออกบัตรทดแทนตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 62 เป็นต้นไป

* ค่าธรรมเนียมรายปี 3,999 บาท แบ่งเป็น ค่าธรรมเนียมบัตร 200 บาท และ ค่าประกันรายปีและต้นทุนการดำเนินการธนาคาร 3,799 บาท
- 3,999* 150 30
Krungsri Debit Prompt Card

บัตรกรุงศรี เดบิต พร้อม

ยกเลิกการเสนอขายบัตรใหม่และการออกบัตรทดแทนตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 62 เป็นต้นไป

* ค่าธรรมเนียมรายปี 599 บาท แบ่งเป็น ค่าธรรมเนียมบัตร 200 บาท และ ค่าประกันรายปีและต้นทุนการดำเนินการธนาคาร 399 บาท
150 599* 150 30
Manchester United Debit Card

บัตรกรุงศรี เดบิต
แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด

150 300 150 30
Krungsri Debit All ATMs

บัตรกรุงศรี เดบิต
All ATMs

480 / 3 ปี - 100 30
Krungsri Debit Jad Hai Savings Card

บัตรกรุงศรี เดบิต
ออมทรัพย์จัดให้

- 400 100 30
Krungsri Debit No Annual Fee Card

บัตรกรุงศรี เดบิต
No Annual Fee

ยกเลิกการเสนอขายบัตรใหม่และการออกบัตรทดแทนตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 62 เป็นต้นไป
- - 100 30
Krungsri Debit card

บัตรกรุงศรี เดบิต

100 200 100 30
Krungsri Thai Debit

Krungsri Thai Debit

100 350 100 30
Krungsri FCD

บัตรกรุงศรี FCD

200 300 200 30
ประเภทบัตร
Krungsri Debit OPD Card

บัตรกรุงศรี เดบิต OPD

ยกเลิกการเสนอขายบัตรใหม่และการออกบัตรทดแทนตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 62 เป็นต้นไป

* ค่าธรรมเนียมรายปี 3,999 บาท แบ่งเป็น ค่าธรรมเนียมบัตร 200 บาท และ ค่าประกันรายปีและต้นทุนการดำเนินการธนาคาร 3,799 บาท
ค่าธรรมเนียมการออกใหม่ : -
ค่าธรรมเนียมรายปี : 3,999 บาท*
ค่าธรรมเนียมการออกบัตรทดแทน : 150 บาท
ค่าธรรมเนียมการออกบัตรต่างสาขา : 30 บาท
 
Krungsri Debit Prompt Card

บัตรกรุงศรี เดบิต พร้อม

ยกเลิกการเสนอขายบัตรใหม่และการออกบัตรทดแทนตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 62 เป็นต้นไป

* ค่าธรรมเนียมรายปี 599 บาท แบ่งเป็น ค่าธรรมเนียมบัตร 200 บาท และ ค่าประกันรายปีและต้นทุนการดำเนินการธนาคาร 399 บาท
ค่าธรรมเนียมการออกใหม่ : 150 บาท
ค่าธรรมเนียมรายปี : 599 บาท*
ค่าธรรมเนียมการออกบัตรทดแทน : 150 บาท
ค่าธรรมเนียมการออกบัตรต่างสาขา : 30 บาท
 
Manchester United Debit Card

บัตรกรุงศรี เดบิต แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด

ค่าธรรมเนียมการออกใหม่ : 150 บาท
ค่าธรรมเนียมรายปี : 300 บาท
ค่าธรรมเนียมการออกบัตรทดแทน : 150 บาท
ค่าธรรมเนียมการออกบัตรต่างสาขา : 30 บาท
 
Krungsri Debit All ATMs

บัตรกรุงศรี เดบิต All ATMs

ค่าธรรมเนียมการออกใหม่ : 480 / 3 ปี
ค่าธรรมเนียมรายปี : -
ค่าธรรมเนียมการออกบัตรทดแทน : 100 บาท
ค่าธรรมเนียมการออกบัตรต่างสาขา : 30 บาท
 
Krungsri Debit Jad Hai Savings Card

บัตรกรุงศรี เดบิต ออมทรัพย์จัดให้

ค่าธรรมเนียมการออกใหม่ : -
ค่าธรรมเนียมรายปี : 400 บาท
ค่าธรรมเนียมการออกบัตรทดแทน : 100 บาท
ค่าธรรมเนียมการออกบัตรต่างสาขา : 30 บาท
 
Krungsri Debit No Annual Fee

บัตรกรุงศรี เดบิต No Annual Fee

ยกเลิกการเสนอขายบัตรใหม่และการออกบัตรทดแทนตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 62 เป็นต้นไป
ค่าธรรมเนียมการออกใหม่ : -
ค่าธรรมเนียมรายปี : -
ค่าธรรมเนียมการออกบัตรทดแทน : 100 บาท
ค่าธรรมเนียมการออกบัตรต่างสาขา : 30 บาท
 
 
Krungsri Debit

บัตรกรุงศรี เดบิต

ค่าธรรมเนียมการออกใหม่ : 100 บาท
ค่าธรรมเนียมรายปี : 200 บาท
ค่าธรรมเนียมการออกบัตรทดแทน : 100 บาท
ค่าธรรมเนียมการออกบัตรต่างสาขา : 30 บาท
 
Krungsri Thai Debit

Krungsri Thai Debit

ค่าธรรมเนียมการออกใหม่ : 100 บาท
ค่าธรรมเนียมรายปี : 350 บาท
ค่าธรรมเนียมการออกบัตรทดแทน : 100 บาท
ค่าธรรมเนียมการออกบัตรต่างสาขา : 30 บาท
 
Krungsri FCD

บัตรกรุงศรี FCD

ค่าธรรมเนียมการออกใหม่ : 200 บาท
ค่าธรรมเนียมรายปี : 300 บาท
ค่าธรรมเนียมการออกบัตรทดแทน : 200 บาท
ค่าธรรมเนียมการออกบัตรต่างสาขา : 30 บาท
 

 

ผลิตภัณฑ์บัตร

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ