บัตรกรุงศรี FCD

บัตรกรุงศรี FCD

บริการบัตรกรุงศรี FCD ผ่านเครื่องกรุงศรี ATM ทั่วประเทศ

  • ปลอดภัยด้วยเทคโนโลยีชิปการ์ด ที่สามารถเก็บรักษาข้อมูลด้วยเทคโนโลยีระดับสูง พร้อมรหัสบัตรเดบิต (PIN number) 6 หลัก เพื่อให้มั่นใจได้ว่า บัตรเดบิตที่ใช้งานจะยากต่อการปลอมแปลง
  • ถอนเงินบาทจากบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศได้ที่เครื่องกรุงศรี ATM ทั่วประเทศ เพียงเปิดบัญชีเงินตราต่างประเทศ (Foreign Currency Deposit Account) กับธนาคาร ก็สามารถสมัครใช้บัตรกรุงศรี FCD เพื่อถอนเงินบาท โอนเงินระหว่างบัญชีภายในธนาคาร หรือสอบถามยอดเงินสกุลต่างประเทศคงเหลือในบัญชีได้
บริการผ่านเครื่องกรุงศรี ATM
  • ถอนเงินสดในสกุลเงินบาท ได้สูงสุด 20,000 บาท ต่อรายการ/สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อวัน ไม่เกิน 10 ครั้งต่อวัน (ธนาคารจะใช้อัตราแลกเปลี่ยนรับซื้อเงินทางโทรเลข (T/T Buying Rate) ณ เวลาทำรายการในการคำนวณ)
  • โอนเงินไปยังบัญชีสกุลเงินบาทภายในธนาคารได้สูงสุดไม่เกิน 150,000 บาทต่อวัน
  • สอบถามยอดเงินคงเหลือ ไม่เกิน 5 ครั้งต่อวัน
  • เปลี่ยนรหัสผ่านได้ด้วยตนเอง
  • ฟรีค่าธรรมเนียมกรณีทำรายการ ภายในเขตสำนักหักบัญชีเดียวกัน
หมายเหตุ
  • บัตรกรุงศรี FCD สามารถทำรายการได้ที่เครื่องกรุงศรี ATM เท่านั้น
  • ค่าธรรมเนียมกรณีทำรายการข้ามเขตสำนักหักบัญชีเป็นไปตามประกาศของธนาคาร

สะดวก

ด้วยการถอนเงินบาท

รวดเร็ว

ตรวจสอบยอดคงเหลือ
แลกเปลี่ยน
เป็นเงินบาทได้ทันที

ฟรีค่าธรรมเนียม

เฉพาะการถอนเงินบาท หรือโอนเงินบาท ภายในสำนักหักบัญชีเดียวกัน

ผลิตภัณฑ์บัตร

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ