บัตรกรุงศรี เดบิต พร้อม

ยกเลิกการเสนอขายบัตรใหม่และการออกบัตรทดแทนตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 62 เป็นต้นไป บัตรกรุงศรี เดบิต พร้อมคุณเจ็บ...เราพร้อมจ่าย เป็นบัตรเดบิตที่สามารถใช้บริการต่างๆ ไม่ว่าจะถอนเงิน โอนเงิน จ่ายบิล หรือรูดซื้อสินค้าและบริการผ่านบัตร

 
โดยได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมในการคุ้มครองประกันอุบัติเหตุสูงสุดถึง 300,000 บาทต่อบัตร ซึ่งความคุ้มครองจะสิ้นสุดเมื่อบัตรถูกยกเลิก หรือบัตรหมดอายุ หรือเมื่อผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 65 ปีบริบูรณ์
  • ให้ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตสูงสุดกว่าธนาคารอื่นในราคาบัตรที่เท่ากัน คือ สูงสุด ถึง 300,000 บาท
  • ค่ารักษาพยาบาลสูงสุด 5,000 บาทต่ออุบัติเหตุ ไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อปี ไม่ต้องสำรองจ่าย เมื่อรักษากับสถานพยาบาลคู่สัญญากว่า 300 กว่าแห่งทั่วประเทศ
  • รับส่วนลดค่ารักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลชั้นนำ และร้านอาหารชั้นนำมากมายที่เข้าร่วมโครงการ

 

ผลิตภัณฑ์บัตร

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ