บัตรกรุงศรี เดบิต No Annual Fee

ยกเลิกการเสนอขายบัตรใหม่และการออกบัตรทดแทนตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 62 เป็นต้นไป บัตรกรุงศรี เดบิต No Annual Feeบัตรกรุงศรี เดบิต No Annual Fee... หมดห่วง! เรื่องค่าธรรมเนียมรายปี
บัตรสุดคุ้มที่ไม่คิดค่าธรรมเนียมการออกบัตรครั้งแรกและรายปี

 
ฟรี! ค่าธรรมเนียมการออกบัตรครั้งแรก
ค่าธรรมเนียมรายปี


เงื่อนไขและรายละเอียดของบัตรกรุงศรี เดบิต No Annual Fee
  • บัญชีออมทรัพย์ที่ผูกอยู่กับบัตร ต้องมียอดเงินฝากคงเหลือในบัญชีเฉลี่ยต่อเดือน ไม่ต่ำกว่า 15,000 บาท ทุกเดือนตลอดอายุการถือบัตรนี้ (กรณีเปิดบัญชีใหม่ระหว่างเดือน การคำนวณยอดเงินฝากคงเหลือเฉลี่ยต่อเดือนจะเริ่มนับตั้งแต่วันที่เปิดบัญชี จนถึงสิ้นเดือน)*
  • ต้องใช้บริการ Krungsri SMS Banking ตลอดอายุการถือบัตรนี้ ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมการใช้บริการเป็นไปตามประกาศของธนาคาร*
  • สงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการใช้บริการบัตร ในกรณีที่ธนาคารไม่สามารถเรียกเก็บค่าธรรมเนียม กรณีผิดคุณสมบัติผู้ถือบัตรเป็นเวลาติดต่อกันตั้งแต่ 5 เดือนเป็นต้นไป
  • ข้อกำหนดและเงื่อนไข รวมถึงค่าธรรมเนียมเป็นไปตามประกาศของธนาคาร
* ธนาคารจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียม 50 บาทต่อเดือน โดยหักจากยอดเงินในบัญชีเงินฝากจนกว่าจะปฏิบัติตามคุณสมบัติที่ธนาคารกำหนดครบถ้วน
 

 

ผลิตภัณฑ์บัตร

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ