บัตร Krungsri Thai Debit

Krungsri Thai Debit

ฟรี ถอนเงินสดทุกตู้ ATM ทุกธนาคารทั่วประเทศที่รองรับชิปการ์ด visa atm
ฟรี สอบถามยอดทุกตู้ ATM ทุกธนาคารทั่วประเทศที่รองรับชิปการ์ด visa atm


 

ผลิตภัณฑ์บัตร

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ