บัตรกรุงศรี เดบิต OPD จะเจ็บจะป่วย... บัตรช่วยจ่าย

Krugsri Debit OPD

บัตรกรุงศรี เดบิต OPD บัตรเดียวคุ้ม!!! จ่ายค่ารักษาพยาบาลได้ครอบคลุม จะแค่เจ็บป่วยพบหมอเพื่อรับยา หรือรักษาจากอุบัติเหตุ...บัตรก็ช่วยจ่าย

  • ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (OPD) สูงสุด 1,000 บาท ต่อครั้งต่อวัน สูงสุด 10 ครั้งต่อปี
  • ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุสูงสุด 5,000 บาท ต่อครั้ง ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
  • ไม่ต้องสำรองจ่ายเมื่อเข้ารักษาในสถานพยาบาลคู่สัญญากว่า 300 แห่งทั่วประเทศ*
  • สะดวกสบายเมื่อใช้ฝาก ถอน โอน จ่ายบิล ผ่านเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงศรีฯ หรือใช้จ่ายผ่านบัตร ณ ร้านค้าที่มีสัญลักษณ์ visa ทั่วโลก

รับประกันโดย บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

*ตรวจสอบรายชื่อสถานพยาบาล หรือติดต่อศูนย์บริการด้านสินไหม TPA 02 660 1222

ความคุ้มครองการประกันอุบัติเหตุ และสุขภาพ สำหรับผู้ถือบัตร “กรุงศรี เดบิต OPD”
ความคุ้มครอง วงเงินคุ้มครองสูงสุด(บาท)
ค่ารักษาพยาบาลจากการเจ็บป่วยในฐานะผู้ป่วยนอก (OPD) ต่อครั้งต่อวัน (สูงสุด 10 ครั้งต่อปี) 1,000
ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ ต่ออุบัติเหตุ (ไม่จำกัดจำนวนครั้ง) 5,000
การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ 100,000
การบาดเจ็บหรือเสียชีวิต อันเนี่องมาจากการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์  รวมถึงฆาตกรรมและลอบทำร้าย 50,000
ความคุ้มครอง
ค่ารักษาพยาบาลจากการเจ็บป่วยในฐานะผู้ป่วยนอก (OPD) ต่อครั้งต่อวัน (สูงสุด 10 ครั้งต่อปี)
วงเงินคุ้มครองสูงสุด(บาท) : 1,000
ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ ต่ออุบัติเหตุ (ไม่จำกัดจำนวนครั้ง)
วงเงินคุ้มครองสูงสุด(บาท) : 5,000
การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ
วงเงินคุ้มครองสูงสุด(บาท) : 100,000
การบาดเจ็บหรือเสียชีวิต อันเนี่องมาจากการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ รวมถึงฆาตกรรมและลอบทำร้าย
วงเงินคุ้มครองสูงสุด(บาท) : 50,000
 

 

 

ผลิตภัณฑ์บัตร

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ