กรุงศรี Online "คลิกปั๊บ รับ-ส่งเวสเทิร์น ยูเนี่ยน"

กรุงศรี Online "คลิกปั๊บรับ - ส่งเวสเทิร์น ยูเนี่ยน"

สมัครง่ายๆ ได้ด้วยตนเองผ่านกรุงศรี Online ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน สามารถทำรายการ รับ - ส่ง เงินได้รวดเร็ว ทันใจ ปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมงไม่เสียเวลาเดินทาง เพียงเปิดบัญชี พร้อม สมัครใช้บริการกรุงศรี เวสเทิร์น ยูเนี่ยน ฟรี

กรุงศรี Online "คลิกปั๊บรับ - ส่งเวสเทิร์น ยูเนี่ยน"
การสมัคร
 • ระบุรายละเอียดผู้ขอใช้บริการ
 • ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล ที่ติดต่อได้ในประเทศไทย
 • บัญชีเงินฝากที่ใช้กับบริการรับส่งเงิน
 • เพิ่มข้อมูลผู้รับเงินเพื่อใช้ในการทำรายการ
 
กรุงศรี Online "คลิกปั๊บรับ - ส่งเวสเทิร์น ยูเนี่ยน"
การส่งเงิน
 • เลือกชื่อผู้รับเงิน
 • เลือกสกุลเงินที่ต้องการส่ง
 • ระบุจำนวนเงินที่จะส่ง
 • เลือกวัตถุประสงค์การส่งเงิน
 
กรุงศรี Online "คลิกปั๊บรับ - ส่งเวสเทิร์น ยูเนี่ยน"
การรับเงิน
 • ระบุหมายเลขกำกับการโอนเงิน (MTCN) 10 หลัก
 • เลือกสกุลเงิน
 • ระบุจำนวนเงิน ที่จะคาดว่าได้รับ
 • เลือกวัตถุประสงค์การรับเงิน
 
กรุงศรี Online "คลิกปั๊บรับ - ส่งเวสเทิร์น ยูเนี่ยน"
ตรวจสอบสถานะการส่งเงิน
สามารถตรวจสอบสถานะการส่งเงินได้ด้วยรหัส Money Transfer Control Number (MTCN)
 

บริการธนาคาร

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ