กรุงศรี ATM "กดปั๊บรับ-ส่งเวสเทิร์น ยูเนี่ยน"

กรุงศรี ATM "กดปั๊บรับ – ส่งเวสเทิร์น ยูเนี่ยน"

สะดวกทั่วไทย รับ – ส่งเงินด่วนระหว่างประเทศผ่านกรุงศรี เวสเทิร์น ยูเนี่ยน ที่กรุงศรี ATM ทั่วประเทศตลอด 24 ชั่วโมงเพียงเปิดบัญชีออมทรัพย์พร้อมบัตรกรุงศรี ATM สามารถสมัครบริการได้ ฟรี ทันที

กรุงศรี ATM "กดปั๊บรับ – ส่งเวสเทิร์น ยูเนี่ยน"
 
 
กรุงศรี ATM "กดปั๊บรับ – ส่งเวสเทิร์น ยูเนี่ยน"
การส่งเงิน
• เลือกชื่อผู้รับเงิน
• เลือกวัตถุประสงค์การส่งเงิน
• ระบุจำนวนเงินที่จะส่ง
 
 
กรุงศรี ATM "กดปั๊บรับ – ส่งเวสเทิร์น ยูเนี่ยน"
การรับเงิน
• ระบุหมายเลขกำกับการโอนเงิน (MTCN) 10 หลัก
• ระบุจำนวนเงินที่คาดว่าจะได้รับ
• เลือกวัตถุประสงค์การรับเงิน
 
 

บริการธนาคาร

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ