กรุงศรี “โทรปั๊บรับเวสเทิร์น ยูเนี่ยน”

กรุงศรี “โทรปั๊บรับเวสเทิร์น ยูเนี่ยน”

ไม่ว่าอยู่ที่ไหน ก็สามารถรับเงินเวสเทิร์น ยูเนี่ยนได้

 • สมัครใช้บริการฟรี เพียงมีบัญชีออมทรัพย์
 • ทำรายการง่าย สะดวก สบาย
 • ไม่ต้องเสียเวลาไปรอคิว

 
การเตรียมหลักฐานการสมัครใช้บริการ
 • สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (เฉพาะบุคคลธรรมดา)
 • เอกสารแสดงตน
  • สำหรับชาวไทย ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทางหรือบัตรอื่นที่ราชการไทยออกให้ ที่มีรูปถ่ายและยังไม่หมดอายุ
  • สำหรับชาวต่างชาติ ได้แก่ หนังสือเดินทาง หรือบัตรอื่นที่ราชการไทยออกให้ ที่มีรูปถ่ายและยังไม่หมดอายุ

การทำรายการรับเงินเวสเทิร์น ยูเนี่ยน ผ่านทางโทรศัพท์ ง่ายๆ เพียงโทร 0 2296 2345 ได้ทุกวัน สามารถเลือกได้ 2 วิธี

1. ทำรายการผ่านระบบตอบรับอัตโนมัติ (IVR) ตลอด 24 ชม.
เตรียมข้อมูลการทำรายการ
 • เลขที่บัญชีเงินฝากกรุงศรีที่สมัครใช้บริการ
 • รหัสบัตร ATM กรุงศรี Debit ที่ผูกกับบัญชีเงินฝากกรุงศรี
 • หมายเลข MTCN 10 หลัก

ขั้นตอนการทำรายการ
 • โทร 0 2296 2345
 • ทำรายการเวสเทิร์น ยูเนี่ยน กด 1
 • ทำรายการผ่านระบบตอบรับอัตโนมัติ กด 1
 • ทำรายการตามที่ระบบแนะนำ ตามขั้นตอนดังนี้
  1. กดเลขที่บัญชีเงินฝากกรุงศรี จำนวน 10 หลัก
  2. กดรหัสบัตร ATM กรุงศรี Debit จำนวน 6 หลัก
  3. กดวัน/เดือน/ปี เกิดของท่าน จำนวน 8 หลัก (เช่น เกิดวันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 1990) คือ 01011990
  4. กดหมายเลข MTCN จำนวน 10 หลัก
  5. กดจำนวนเงินที่จะได้รับ (ไม่ต้องใส่เลขทศนิยม)
  6. เลือกสกุลเงิน (บาท/ต่างประเทศ)
  7. เลือกวัตถุประสงค์ในการรับเงิน
  8. ฟังข้อกำหนดเงื่อนไข และ/แล้ว กด “ยอมรับ”
  9. ฟังสรุปข้อมูลรายการ และ/แล้ว กด “ยืนยัน”
  10. ทำรายการเสร็จเรียบร้อย เงินจะถูกโอนเข้าบัญชีเงินฝากกรุงศรี* ของท่าน

2. ทำรายการผ่านเจ้าหน้าที่ (เฉพาะเวลา 8.00 – 19.00 น.)
ขั้นตอนการทำรายการ
 • โทร 0 2296 2345
 • ทำรายการเวสเทิร์น ยูเนี่ยน กด 1
 • ทำรายการผ่านเจ้าหน้าที่ กด 0
  1. แจ้งข้อมูลรายละเอียดส่วนบุคคลกับเจ้าหน้าที่ เพื่อตรวจสอบตัวตน
  2. แจ้งรายละเอียดการทำรายการ
  3. ทำรายการเสร็จเรียบร้อย เงินจะถูกโอนเข้าบัญชีเงินฝากกรุงศรี* ของท่าน


*ชื่อเจ้าของบัญชีจะต้องตรงกับชื่อผู้รับเงิน ตามที่ผู้ส่งเงินแจ้งไว้กับเวสเทิร์น ยูเนี่ยน เท่านั้น

บริการธนาคาร

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ