กรุงศรี “โทรปั๊บรับเวสเทิร์น ยูเนี่ยน”

กรุงศรี “โทรปั๊บรับเวสเทิร์น ยูเนี่ยน”

ไม่ว่าอยู่ที่ไหน สามารถรับเงินเวสเทิร์น ยูเนี่ยนได้ผ่านทางโทรศัพท์ เพียงเปิดบัญชีออมทรัพย์ สามารถสมัครบริการได้ ฟรี

ขั้นตอนการรับเงินง่ายๆ
โทร. 0 2296 2345 ทุกวัน (8.00 – 19.00 น.)
แจ้งข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลการ “รับเงิน” เงินจะถูกนำเข้าบัญชี*

*ชื่อเจ้าของบัญชีจะต้องตรงกับชื่อผู้รับเงินตามที่ผู้ส่งเงินแจ้งไว้กับเวสเทิร์น ยูเนี่ยนเท่านั้น


หลักฐานการสมัครบริการ
  • สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (เฉพาะบุคคลธรรมดา)
  • เอกสารแสดงตน
- สำหรับชาวไทย บัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง หรือบัตรอื่นที่ราชการไทยออกให้ที่มีรูปถ่ายและยังไม่หมดอายุ
- สำหรับชาวต่างชาติ หนังสือเดินทาง หรือบัตรอื่นที่ราชการไทยออกให้ ที่มีรูปถ่ายและยังไม่หมดอายุ

บริการธนาคาร

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ