สาขาหรือสำนักแลกเปลี่ยนเงินทั่วประเทศ

สาขาหรือสำนักแลกเปลี่ยนเงินทั่วประเทศ

สะดวกทั่วไทย บริการรับ – ส่งเงินด่วนระหว่างประเทศผ่านกรุงศรี เวสเทิร์น ยูเนี่ยน ที่สาขาหรือสำนักแลกเปลี่ยนเงินของธนาคารกรุงศรีอยุธยาทั่วประเทศ

ขั้นตอนการส่งเงิน
 • แสดงข้อมูลประกอบการทำรายการ เช่น ชื่อ-นามสกุลผู้รับเงิน ประเทศปลายทาง จำนวนเงินที่จะส่ง พร้อมเอกสารแสดงตน และเบอร์โทรศัพท์
 • ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารการส่งเงิน (Send Money) ที่ได้รับจากพนักงาน และลงนามเพื่อยืนยันการทำรายการ
 • รับหลักฐานการส่งเงินจากพนักงาน
 • ผู้ส่งเงิน แจ้งชื่อ-นามสกุล จำนวนเงินที่ส่ง หมายเลขกำกับการโอนเงิน (MTCN) 10 หลักและประเทศผู้ส่งให้กับผู้รับเงินปลายทางทราบ

ขั้นตอนการรับเงิน
 • แสดงข้อมูลประกอบการทำรายการ เช่น ชื่อ-นามสกุลผู้ส่งเงิน ประเทศต้นทาง จำนวนเงิน และหมายเลขกำกับการโอนเงิน (MTCN) 10 หลัก พร้อมเอกสารแสดงตน และเบอร์โทรศัพท์
 • ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารการรับเงิน (Receive Money) ที่ได้รับจากพนักงาน และลงนามเพื่อยืนยันการทำรายการ
 • รับเงินพร้อมหลักฐานการรับเงินจากพนักงาน

*เอกสารแสดงตน
 • สำหรับชาวไทย บัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง หรือบัตรอื่นที่ราชการไทยออกให้ที่มีรูปถ่ายและยังไม่หมดอายุ
 • สำหรับชาวต่างชาติ หนังสือเดินทาง หรือบัตรอื่นที่ราชการไทยออกให้ที่มีรูปถ่ายและยังไม่หมดอายุ

สำนักงานแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ  ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง เปิดให้บริการวันที่ 15 มกราคม 2561 เป็นต้นไป
 1. สำนักงานแลกเปลี่ยนเงินตปท. ท่าอากาศยานดอนเมือง ชั้น 1 (ฝั่งทิศเหนือ)
  โทรศัพท์ 02 504 3615 และ 02 504 3616
 2. สำนักงานแลกเปลี่ยนเงินตปท. ท่าอากาศยานดอนเมือง ชั้น 1 (ฝั่งทิศใต้)
  โทรศัพท์ 02 504 3617 และ 02 504 3618
 3. สำนักงานแลกเปลี่ยนเงินตปท. ท่าอากาศยานดอนเมือง ชั้น 1 (Airside)
  โทรศัพท์ 02 504 3619 และ 02 504 3620
 4. สำนักงานแลกเปลี่ยนเงินตปท. ท่าอากาศยานดอนเมือง ชั้น 3 (Departure)
  โทรศัพท์ 02 504 3622 และ 02 504 3623
บริการ
 • ตลอด 24  ชั่วโมง
 • ซื้อ-ขายเงินตราต่างประเทศ
 • บริการเบิกเงินสดล่วงหน้า (Cash Advance)
ค้นหาที่ตั้งสาขา
 

บริการธนาคาร

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ