สำหรับร้านค้าแบบมีหน้าร้าน

เลือกประเภทธุรกิจของคุณ เพื่อให้เราเลือก Solutions ที่เหมาะสม

บุคคลธรรมดา
นิติบุคคล
สนใจให้ติดต่อกลับ
*
*
*
*
บริการที่ลูกค้าสนใจ *


*

บริการธนาคาร

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ