ไปรษณีย์ไทย

บริการตัวแทนธนาคาร ไปรษณีย์ไทย

วงเงินสูงสุดที่สามารถทำรายการได้

บริการรับฝากเงิน
 • สูงสุด 50,000 บาท/รายการ
 • สูงสุด 100,000 บาท/วัน/บัญชี
 

ค่าธรรมเนียมบริการฝากเงิน

25 บาท/รายการ

** ทั้งนี้ อัตราค่าธรรมเนียมอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยเป็นไปตามประกาศค่าธรรมเนียมธนาคาร

ไปรษณีย์ไทย
 

จุดให้บริการ

 • ที่ทำการไปรษณีย์ไทยทุกสาขาทั่วประเทศ
 • ให้บริการตามเวลาเปิด-ปิดทำการของที่ทำการไปรษณีย์ไทย
 

ขั้นตอนการทำรายการ

บริการฝากเงินสด
 1. ลูกค้าระบุข้อมูลดังนี้ ในใบนำฝากเงินที่ไปรษณีย์ไทย
  • หมายเลขบัตรประชาชนของผู้ฝาก
  • หมายเลขโทรศัพท์ผู้ฝาก
  • เลขที่บัญชีผู้รับเงิน
  • จำนวนเงินที่ต้องการฝาก
  • หมายเลขโทรศัพท์ผู้รับเงิน
 2. พนักงานรับเงินฝากพร้อมค่าธรรมเนียม
 3. ลูกค้ารับสลิปเพื่อใช้เป็นหลักฐานการฝากเงิน

 

บริการธนาคาร

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ