บุญเติม

ตัวแทนธนาคาร - บุญเติม

วงเงินสูงสุดที่สามารถทำรายการได้

บริการฝากเงินสด
 • สูงสุด 5,000 บาท/รายการ
 • สูงสุด 40,000 บาท/วัน/หมายเลขบัตรประชาชนของผู้ฝาก/ผู้โอน
 

ค่าธรรมเนียมบริการฝากเงิน

ค่าธรรมเนียม (บาท)
จำนวนเงินฝาก/รายการ ค่าธรรมเนียม
1 - 1,000 บาท 30 บาท
มากกว่า 1,000 - 3,000 บาท 50 บาท
มากกว่า 3,000 - 4,000 บาท 60 บาท
มากกว่า 4,000 - 5,000 บาท 70 บาท
ผู้ฝากจะต้องใส่เงินค่าธรรมเนียมเพิ่มจากจำนวนเงินฝาก เช่น ฝากเงิน 800 บาท จะต้องใส่เงินที่ตู้ 830 บาท
** ทั้งนี้ อัตราค่าธรรมเนียมอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยเป็นไปตามประกาศค่าธรรมเนียมธนาคาร

ตัวแทนธนาคาร - บุญเติม
 

จุดให้บริการ

 • ตู้บุญเติมและบุญเติมเคาน์เตอร์เซอร์วิสทั่วประเทศ ยกเว้นตู้หน้าร้าน 7-Eleven
 • เปิดให้บริการตลอด 24 ชม.
 

ขั้นตอนการทำรายการ

บริการฝากเงินสด
 1. กดไอคอน “โอนเงิน”  หน้าจอตู้บุญเติม
 2. กด “ยืนยัน” เพื่อทำรายการ
 3. กดเลือกธนาคารกรุงศรี
 4. กด “ยืนยัน” เงื่อนไขการโอนเงิน
 5. ใส่หมายเลขโทรศัพท์ของผู้โอนเงิน
 6. ใส่หมายเลขบัตรประชาชนของผู้โอนเงิน
 7. ใส่เลขที่บัญชีธนาคารกรุงศรีที่ต้องการโอนเงิน
 8. ใส่จำนวนเงินที่ต้องการโอน
 9. ใส่หมายเลขโทรศัพท์ของผู้รับเงินโอน
 10. ตรวจสอบข้อมูลการโอนเงินและกด “ยืนยัน”
 11. ใส่เงินที่ตู้
 12. รับ SMS เป็นหลักฐานการฝากเงิน และผู้รับเงินได้รับ SMS ในกรณีที่ผู้ฝากเงินระบุหมายเลขโทรศัพท์มือถือผู้รับเงิน ขณะทำรายการ

 

บริการธนาคาร

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ