ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

ธ.ก.ส.

บริการทางการเงินผ่านตัวแทนธนาคาร (Banking Agent) ที่ ธ.ก.ส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

  • บริการฝากเงินสดเข้าบัญชีธนาคารกรุงศรีอยุธยา
  • บริการถอนเงินสดด้วยบัตรกรุงศรี เดบิต
  • บริการเช็คยอดเงินคงเหลือในบัญชีเงินฝากผ่านบัตรกรุงศรี เดบิต

เงื่อนไขบริการ

ประเภทการทำรายการ วงเงินต่อรายการ วงเงินต่อวันต่อผู้ใช้บริการหรือต่อบัญชี ค่าธรรมเนียมการทำรายการผ่านตัวแทนธนาคาร
1. ฝากเงินสดเข้าบัญชีกรุงศรี ตั้งแต่ 1 บาท - 30,000 บาท/รายการ สูงสุด 100,000 บาท/วัน/ผู้ใช้บริการ 20 บาท/รายการ
2. ถอนเงินสด ตั้งแต่ 100 บาท - 5,000 บาท/รายการ สูงสุด 20,000 บาท/วัน/บัญชีเงินฝาก*
3. เช็คยอดเงินคงเหลือ - - ฟรี
*การถอนเงินผ่านตัวแทนธนาคารและผ่านเครื่อง ATM จะคำนวณรวมเป็นวงเงินเดียวกันต่อวันและวงเงินการถอน สูงสุดขึ้นอยู่กับแต่ละประเภทบัตร
หมายเหตุ :
  1. ค่าธรรมเนียมการทำรายการผ่านตัวแทนธนาคาร ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่เรียกเก็บตามปกติ ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมอื่นๆ เป็นไปตามประกาศของธนาคาร
  2. ให้บริการที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 50 สาขา จันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 15.30 น. หยุดเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย
ขั้นตอนการทำรายการ
สาขา ธ.ก.ส. ที่ให้บริการ

บริการธนาคาร

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ