ตัวแทนธนาคาร (Banking Agent)

ตัวแทนธนาคาร (Banking Agent)

ชีวิตสะดวกดี เหมือนมีธนาคารกรุงศรีอยู่ใกล้บ้าน

บริการกรุงศรีอยู่นี่นะ ให้บริการฝาก ถอนเงินสดได้ง่ายๆ ผ่านตัวแทนธนาคารทั่วประเทศ


บริการทำธุรกรรมทางการเงินผ่านตัวแทนธนาคาร เพื่อเพิ่มความสะดวก สบาย ให้คุณสามารถฝากเงินสดเข้าบัญชีธนาคารกรุงศรี และถอนเงินสดจากบัตรกรุงศรี เดบิต สะดวกยิ่งขึ้น ด้วยจุดให้บริการที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ ได้แก่ เคาน์เตอร์เซอร์วิสในร้าน 7-Eleven, ตู้บุญเติม, ไปรษณีย์ไทย, ร้าน Max Mart ในสถานีบริการน้ำมัน PT, ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และ Big C
 

บริการผ่านตัวแทนธนาคารกรุงศรีมีอะไรบ้าง

เคาน์เตอร์ เซอร์วิส
 
เคาน์เตอร์เซอร์วิส
บริการฝากเงินสดเข้าบัญชีธนาคารกรุงศรีอยุธยา
บุญเติม
 
บุญเติม
บริการฝากเงินสดเข้าบัญชีธนาคารกรุงศรีอยุธยา
Thailand Post
 
ไปรษณีย์ไทย
บริการฝากเงินสดเข้าบัญชีธนาคารกรุงศรีอยุธยา
 
PT Max Mart
 
แมกซ์มาร์ท
• บริการฝากเงินสดเข้าบัญชีธนาคารกรุงศรีอยุธยา
• บริการถอนเงินสด
• บริการเช็คยอดเงินคงเหลือในบัญชีเงินฝากผ่านบัตรกรุงศรี เดบิต 
ธ.ก.ส.
 
ธ.ก.ส.
• บริการฝากเงินสดเข้าบัญชีธนาคารกรุงศรีอยุธยา
• บริการถอนเงินสด
• บริการเช็คยอดเงินคงเหลือในบัญชีเงินฝากผ่านบัตรกรุงศรี เดบิต 
Big C
 
Big C
บริการฝากเงินสดเข้าบัญชีธนาคารกรุงศรีอยุธยา
 

 

เงื่อนไข
 
 
 

บริการธนาคาร

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ