เช็คของขวัญ

จุดเด่น
เป็นเช็คอีกประเภทหนึ่งที่มีมูลค่าเทียบเท่าเงินสด สำหรับมอบให้แก่กันเป็นของขวัญที่ถูกใจทั้งผู้ให้และผู้รับ ในทุกโอกาส เช่น งานมงคลสมรส งานวันเกิด งานเทศกาลต่างๆ และยังสามารถใช้ในการชำระค่าสินค้าและบริการต่างๆ ได้ด้วย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ขอแนะนำ "เช็คของขวัญศรีศรัทธา" ที่มีรูปแบบงดงาม พร้อมให้ความสะดวกแก่คุณ ด้วยมูลค่าเช็คที่เลือกได้ จากฉบับละ 200 บาท ไปจนถึง 200,000 บาท และเปิดโอกาสให้คุณเลือกระบุ หรือไม่ระบุชื่อผู้รับก็ได้ตามความประสงค์

ต้องทำอย่างไรบ้าง
ไม่ว่าคุณจะเป็นลูกค้าของธนาคารหรือไม่ คุณก็สามารถแวะเข้ามาซื้อ "เช็คของขวัญศรีศรัทธา" ได้ โดยไม่ต้องใช้เอกสารประกอบใดๆ และจะเลือกชำระเงินด้วยเงินสด เงินโอน หรือเช็คที่ทราบผลการเรียกเก็บทันทีก็ได้และมีค่าธรรมเนียม 20 บาทต่อฉบับ

ประโยชน์ที่ได้รับ
เมื่อคุณมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ คุณสามารถใช้บริการอื่นๆ ผ่านบัญชีนี้ได้ด้วย เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการใช้จ่ายยิ่งขึ้น เช่น
  • ปลอดภัย เนื่องจากไม่ต้องพกพาเงินสดเป็นจำนวนมาก
  • สะดวก สามารถให้เป็นของขวัญ เนื่องในงานพิธีต่างๆ ได้ทุกโอกาสตามประเพณีนิยม
  • ถูกใจผู้รับ ด้วยรูปแบบเช็คที่สวยงาม และมีคุณค่าเสมือนเงินสด
 

บริการธนาคาร

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ