เช็คของขวัญ

จุดเด่น
เป็นเช็คที่ออกโดยธนาคาร จึงเชื่อถือได้ว่าสามารถขึ้นเงินได้จริง ใช้สำหรับมอบให้เป็นของขวัญในทุกโอกาส เช่น งานมงคลสมรส งานวันเกิด งานเทศกาลต่างๆ และยังสามารถใช้ในการชำระค่าสินค้าและบริการต่างๆ ได้ด้วย และเลือกระบุ หรือไม่ระบุชื่อผู้รับก็ได้ตามความประสงค์

ต้องทำอย่างไรบ้าง
กำหนดมูลค่าเช็คได้ตั้งแต่ 200 บาท ถึง 50,000 บาท
โดยมีค่าธรรมเนียม 20 บาทต่อฉบับ
การซื้อเช็คของขวัญ สามารถเลือกชำระเงินด้วยเงินสด เงินโอน หรือเช็คที่ทราบผลการเรียกเก็บทันทีก็ได้

ประโยชน์ที่ได้รับ
  • สะดวก สามารถให้เป็นของขวัญ ได้ทุกโอกาส
  • ปลอดภัย ไม่ต้องถือเงินสด
  • ถูกใจผู้รับ เชื่อถือได้ว่าสามารถขึ้นเงินได้จริง
 

บริการธนาคาร

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ