แคชเชียร์เช็ค

แคชเชียร์เช็ค

จุดเด่น
ถ้าคุณต้องการชำระเงิน หรือวางเงินประกันเป็นจำนวนมาก ในการประกอบธุรกิจการค้า และผู้รับต้องการความมั่นใจสูงกว่าเช็คส่วนตัว "แคชเชียร์ เช็ค" เป็นทางเลือกที่สะดวก ปลอดภัย และไว้วางใจได้ดีที่สุด เพราะเป็นเช็คของธนาคารเอง มีมูลค่าเทียบเท่าเงินสด ผู้รับนำไปเข้าบัญชีได้ทันที

ต้องทำอย่างไรบ้าง
เพียงคุณแวะมาขอซื้อ "แคชเชียร์ เช็ค" โดยจะเลือกชำระเงินด้วยเงินสด เงินโอน หรือเช็คที่ทราบผลการเรียกเก็บทันทีก็ได้ แล้วระบุชื่อผู้รับที่คุณต้องการสั่งจ่ายให้ถูกต้องชัดเจน คุณสามารถขอใช้บริการได้โดยไม่ต้องใช้เอกสารประกอบ ใดๆ โดยมีค่าธรรมเนียม 20 บาทต่อฉบับ

ประโยชน์ที่ได้รับ
  • สะดวกกว่าการใช้เงินสด หรือการใช้เช็คส่วนตัว
  • ปลอดภัย เนื่องจากไม่ต้องพกพาเงินสดเป็นจำนวนมาก
  • ถ้าซื้อไปแล้ว แต่เกิดเปลี่ยนใจ ไม่ต้องการใช้เช็ค คุณก็สามารถนำเช็คไปขอขึ้นเงินคืนได้

บริการธนาคาร

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ