การป้องกันโปรแกรมทุจริตทางการเงิน

แจ้งระวังการดาวน์โหลดโปรแกรมทุจริตบนโทรศัพท์มือถือ / แท็บเล็ต / คอมพิวเตอร์พกพา

โทรศัพท์มือถือ / แท็บเล็ต / คอมพิวเตอร์
โปรดระวังการดาวน์โหลดโปรแกรมที่ให้ใช้งานฟรี (Freeware) หรือข้อความ SMS ที่ส่งลิงค์ (URL) เพื่อให้ท่านดาวน์โหลดแอปพลิเคชันลงบนโทรศัพท์มือถือ / แท็บเล็ต / คอมพิวเตอร์พกพาของท่าน ซึ่งปัจจุบันพบว่ามีพวกมิจฉาชีพใช้วิธีการดังกล่าวหลอกสอบถามข้อมูลส่วนตัว, ข้อมูลบัญชีเงินฝาก, ชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสเข้าใช้งาน (Password) ของท่าน ผ่านเว็บไซต์ปลอมที่เลียนแบบเว็บไซต์ของธนาคาร (Phishing Website) หรือผ่านทางแอปพลิเคชันปลอม ซึ่งแอปพลิเคชันดังกล่าวสามารถดักข้อมูล SMS ที่ธนาคารส่งรหัส OTP เข้าเครื่องโทรศัพท์มือถือ / แท็บเล็ต / คอมพิวเตอร์พกพาของท่าน เพื่อส่งไปยังหมายเลขโทรศัพท์ของพวกมิจฉาชีพเพื่อนำไปทำการทุจริตได้
 

สองขั้นตอนการโจรกรรมของผู้ทุจริต และแนวทางง่ายๆ ในการป้องกันอย่างมีประสิทธิภาพ

บริการธนาคาร

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ