บริการชำระวีซ่าประเทศสหรัฐอเมริกา

บริการชำระวีซ่าประเทศสหรัฐอเมริกา

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขอวีซ่าอเมริกาได้ที่ http://www.ustraveldocs.com/th หรือโทรศูนย์บริการข้อมูลและการนัดหมายวีซ่า สหรัฐอเมริกา 0 2105 4110
 

อัตราค่าธรรมเนียมในการยื่นคำร้องขอวีซ่า
 
ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป
Exchange Rate THB 34.00
 
U.S. Visa Fees
Type of Visa USD THB
Visitor 160 5,440
Working 190 6,460
Investor 205 6,970
Fiancé 265 9,010
 

เว็บไซต์จะทำการออก Reference number ที่ประกอบไปด้วย

 
บริการชำระวีซ่าประเทศสหรัฐอเมริกา
(Virtual Account ID)
บริการชำระวีซ่าประเทศสหรัฐอเมริกา
(CGI Reference No.)
12-14 Digits
บริการชำระวีซ่าประเทศสหรัฐอเมริกา
(Payment amount)
THB
 
บริการชำระวีซ่าประเทศสหรัฐอเมริกา
ให้ทำการพิมพ์ Pay in slip ของธนาคารกรุงศรีเว็บไซต์ที่ระบุด้านบนและกรอก Reference Number ทั้ง 2 ลงบน Pay Slip และจำนวน (บาท) ให้ครบถ้วน
 
บริการชำระวีซ่าประเทศสหรัฐอเมริกา


นำ Pay in Slip ที่กรอกครบถ้วนไปยังสาขาของธนาคารกรุงศรี เพื่อทำการชำระเงิน
บริการชำระวีซ่าประเทศสหรัฐอเมริกา

ลูกค้าสามารถเข้าไปยังเว็บไซต์ US VISA เพื่อทำการขอนัดหมายสัมภาษณ์บนระบบในตอนบ่ายของวันถัดไป
 

บริการธนาคาร

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ