บริการชำระค่าสินค้าและบริการ

บริการชำระค่าสินค้าและบริการ

สามารถเลือกชำระค่าสินค้าและบริการของบริษัทต่างๆ ที่ธนาคารฯ ให้บริการรับชำระเงิน เช่น บัตรเครดิต ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ค่างวดรถ ค่าเบี้ยประกัน ค่าลงทะเบียน และอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นการชำระให้ตนเองหรือให้บุคคลอื่น โดยการหักเงินจากบัญชีออมทรัพย์หรือกระแสรายวัน หรือเงินสด ผ่าน 5 ช่องทางที่คุณเลือกได้เอง

 • บัตรเครดิต / เงินกู้
 • สินเชื่อส่วนบุคคล
 • โทรศัพท์ / เพจเจอร์
 • เติมเงินโทรศัพท์มือถือ
 • ประกันภัย / ประกันชีวิต
 • สาธารณูปโภค / ภาษี
 • อินเทอร์เน็ต
 • เช่าซื้อ / ลีสซิ่ง
 • คมนาคม
 • สถาบันการศึกษา
 • อสังหาริมทรัพย์
 • บริษัทเงินทุน / หลักทรัพย์
 • สินค้าและบริการอื่นๆ
 

บริการธนาคาร

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ