บริการชำระค่าสินค้าและบริการ

บริการชำระค่าสินค้าและบริการ

สามารถเลือกชำระค่าสินค้าและบริการของบริษัทต่างๆ ที่ธนาคารฯ ให้บริการรับชำระเงิน เช่น บัตรเครดิต ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ค่างวดรถ ค่าเบี้ยประกัน ค่าลงทะเบียน และอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นการชำระให้ตนเองหรือให้บุคคลอื่น โดยการหักเงินจากบัญชีออมทรัพย์หรือกระแสรายวัน หรือเงินสด ผ่าน 5 ช่องทางที่คุณเลือกได้เอง

  • บัตรเครดิต / เงินกู้
  • สินเชื่อส่วนบุคคล
  • โทรศัพท์ / เพจเจอร์
  • เติมเงินโทรศัพท์มือถือ
  • ประกันภัย / ประกันชีวิต
  • สาธารณูปโภค / ภาษี
  • อินเทอร์เน็ต
  • เช่าซื้อ / ลีสซิ่ง
  • คมนาคม
  • สถาบันการศึกษา
  • อสังหาริมทรัพย์
  • บริษัทเงินทุน / หลักทรัพย์
  • สินค้าและบริการอื่นๆ
 

บริการธนาคาร

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ