บริการโอนเงินไปต่างประเทศผ่านระบบ SWIFT

banner

ด้วยเครือข่ายธนาคารตัวแทนในต่างประเทศทั่วโลกของธนาคารกรุงศรีอยุธยา และการโอนเงินที่ทันสมัยผ่านระบบ S.W.I.F.T. (Society for Worldwide Inter-bank Financial Telecommunication) ซึ่งเป็นระบบมาตรฐานสากลที่ทั่วโลกต่างยอมรับ

เพียงคุณติดต่อที่สาขาของธนาคารกรุงศรีอยุธยาเมื่อต้องการโอนเงินต่างประเทศโดยยื่นแบบคำขอทำธุรกรรม ซึ่งระบุชื่อบัญชีและหมายเลขบัญชีของผู้รับปลายทาง ธนาคารปลายทางและ SWIFT Code: AYUDTHBK หรือ IBAN (International Bank Account Number) ที่ถูกต้องพร้อมเอกสารประกอบการโอนเงินไปต่างประเทศตามวัตถุประสงค์ คุณจะได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็วและมีความปลอดภัยสูงสุดในการส่งคำสั่งโอนเงิน

ค่าธรรมเนียม
กรณีผู้รับเงินปลายทางเป็นผู้รับภาระค่าธรรมเนียมธนาคารต่างประเทศ
  • ค่าธรรมเนียม 500.00 บาทต่อรายการ เมื่อใช้บริการผ่านสาขาของธนาคาร
กรณีที่ผู้โอนเป็นผู้รับภาระค่าธรรมเนียมธนาคารต่างประเทศ
  • การโอนเงินสกุล USD และสกุลเงินอื่นๆ: 1,300.00 บาทต่อรายการ
  • การโอนเงินสกุล EUR และ GBP: 1,700.00 บาทต่อรายการ
  • การโอนเงินสกุล JPY: 500.00 บาทต่อรายการ บวกค่าธรรมเนียมของธนาคารต่างประเทศ 0.05% ของจำนวนเงินที่โอน (ขั้นต่ำ JPY 5,000.00)
ข้อกำหนด
กรณีการโอนเงินไปต่างประเทศจำนวนเงินตั้งแต่ 50,000.00 เหรียญสหรัฐฯ หรือเทียบเท่า ผู้โอนต้องยื่น “แบบการทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ” และเอกสารหลักฐานประกอบวัตถุประสงค์ในการโอนเงินตามระเบียบของธนาคารแห่งประเทศไทย

สอบถามเพิ่มเติมที่ฝ่ายปฏิบัติการธุรกรรมเงินโอนต่างประเทศและ SWIFT
โทร: 02296 2892-6, 022964528 แฟกซ์: 022962897, 022962969
อีเมล์: fxrmt@krungsri.com

บริการธนาคาร

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ