บริการโอนเงินไปต่างประเทศผ่านกรุงศรีออนไลน์

banner

คุณสามารถโอนเงินไปต่างประเทศได้อย่างสะดวกง่ายดาย โดยไม่ต้องเดินทางมายังธนาคารอีกต่อไป เพียงโอนเงินไปต่างประเทศผ่านบริการออนไลน์ในช่องทางกรุงศรีออนไลน์ (Krungsri Online) และ KMA (Krungsri Mobile App) ก็สามารถส่งคำสั่งโอนเงินไปต่างประเทศเพื่อชำระค่าสินค้าและบริการ ค่าเดินทาง ค่าการศึกษาของบุตรหลาน หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็วและปลอดภัย

วิธีใช้บริการ
  1. ไปที่เว็บไซด์กรุงศรีออนไลน์ (Krungsri Online) หรือ KMA (Krungsri Mobile App)
  2. เลือกเมนู “โอนเงินต่างประเทศ” และ “โอนเงิน SWIFT”
  3. หลังจากนั้น ท่านสามารถทำรายการโอนเงินต่างเปรเทศได้ทันที
เพียงแค่สมัครใช้บริการกรุงศรีออนไลน์ (Krungsri Online) หรือ ดาวน์โหลดและลงทะเบียน KMA (Krungsri Mobile App) เพียงแค่นี้ การโอนเงินต่างประเทศก็เป็นเรื่องง่าย

ค่าธรรมเนียม
Charge Ben คือ ผู้โอนเงินจะเป็นผู้รับผิดชอบเฉพาะค่าธรรมเนียมการโอนเงินไปต่างประเทศของธนาคารกรุงศรี
ค่าธรรมเนียมการโอนเงินที่ถูกเรียกเก็บจากธนาคารต่างประเทศจะถูกหักจากยอดเงินที่โอนไป ซึ่งผู้รับเงินจะได้รับเงินไม่เต็มจำนวน
  • 350 บาทต่อรายการ
Charge Our คือ ผู้โอนเงินจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้ง 2 ส่วนในการโอนเงินไปต่างประเทศ และค่าใช้จ่ายของธนาคารต่างประเทศ ซึ่งผู้รับเงินปลายทางจะถูกหักค่าธรรมเนียมที่ธนาคารปลายทางบางส่วน (ถ้ามี)
  • สกุลเงินยูโร (EUR) : เก็บเพิ่ม 1,200 บาทต่อรายการ
  • สกุลเงินปอนด์ (GBP) : เก็บเพิ่ม 1,200 บาทต่อรายการ
  • สกุลเงินเยน (JPY) : เก็บเพิ่ม 0.05% ต่อรายการ ของจำนวนเงินที่โอนขั้นต่ำ JPY5,000
  • สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (USD) : เก็บเพิ่ม 800 บาทต่อรายการ
  • สกุลเงินอื่นๆ : เก็บเพิ่ม 800 บาทต่อรายการบริการธนาคาร

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ