บริการโอนเงินไปต่างประเทศผ่านกรุงศรีออนไลน์

banner

คุณสามารถโอนเงินไปต่างประเทศได้อย่างสะดวกและง่ายดาย โดยไม่ต้องเดินทางมายังธนาคารอีกต่อไป เพียงสมัครใช้บริการโอนเงินไปต่างประเทศผ่านกรุงศรีออนไลน์ (Krungsri Online)

คุณจะส่งคำสั่งโอนเงินไปต่างประเทศเพื่อชำระค่าสินค้าและบริการ ค่าเดินทาง ค่าการศึกษาของบุตรหลาน หรือวัตถุประสงค์อื่นๆ ได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย

วิธีสมัครใช้บริการ
  1. ไปที่เว็บไซด์กรุงศรีออนไลน์ เลือกเมนู “แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงบริการ” และคลิกเลือก “ขอเพิ่มบริการโอนเงินต่างประเทศ”
  2. กรอกรายละเอียดลงในแบบฟอร์มให้ครบถ้วนและจัดพิมพ์ พร้อมลงลายมือชื่อที่ท้ายแบบฟอร์มให้เรียบร้อย
  3. จัดส่งแบบฟอร์มด้วยตนเองได้ทุกสาขาของธนาคาร พร้อมลงลายมือชื่อและแนบเอกสารหลักฐาน ได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวที่ออกโดยส่วนงานราชการพร้อมทั้งลงลายมือชื่อกำกับสำเนาถูกต้อง และสมุดบัญชีหลักของธนาคารเพื่อใช้ในการตรวจสอบลายมือชื่อ
  4. ธนาคารฯจะแจ้งผลการอนุมัติการเพิ่มบริการโอนเงินต่างประเทศแก่คุณผ่านทางไปรษณีย์และ/หรืออีเมล์ที่คุณระบุไว้ภายใน 7-14 วันทำการ
สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกกรุงศรีออนไลน์ สามารถสมัครใช้บริการได้ดังนี้
  1. เลือกบริการกรุงศรีออนไลน์ที่อยู่ในส่วน "Sign in"
  2. เลือกเมนู “สมัครใช้บริการ” หรือ คลิกที่นี่
สำหรับผู้ถือบัตร Krungsri VISA Electron / ATM
ลงทะเบียนด้วยเลขที่บนบัตรพร้อมรหัสเอทีเอ็ม 4 หลักและกำหนดรหัสประจำตัว (User ID) และรหัสผ่าน (Password) สำหรับเข้าใช้บริการในครั้งต่อไปได้ทันทีหลังจากนั้นสมัครใช้บริการโอนเงินต่างประเทศตามขั้นตอน “สำหรับสมาชิกกรุงศรีออนไลน์เดิม” ข้างต้น

สำหรับนิติบุคคล หรือผู้ที่ไม่มีบัตร Krungsri VISA Electron / ATM
กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มใบสมัครให้ครบถ้วนและคลิกเลือก “มีความประสงค์ใช้บริการโอนเงินต่างประเทศ” จัดพิมพ์ และลงลายมือชื่อพร้อมแนบหลักฐานการสมัครที่ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง นำส่งไปยังสาขาที่เปิดบัญชีหลักด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ โดยธนาคารฯจะแจ้งผลการอนุมัติผ่านทางไปรษณีย์และอีเมลที่คุณระบุไว้ภายใน

ค่าธรรมเนียม
กรณีผู้รับเงินปลายทางเป็นผู้รับภาระค่าธรรมเนียมธนาคารต่างประเทศ
  • ค่าธรรมเนียม 350.00 บาทต่อรายการ เมื่อใช้บริการผ่านกรุงศรีออนไลน์
กรณีที่ผู้โอนเป็นผู้รับภาระค่าธรรมเนียมธนาคารต่างประเทศ
  • การโอนเงินสกุล USD และสกุลเงินอื่นๆ: 1,150.00 บาทต่อรายการ
  • การโอนเงินสกุล EUR และ GBP: 1,550.00 บาทต่อรายการ
  • การโอนเงินสกุล JPY: 350.00 บาทต่อรายการ บวกค่าธรรมเนียมของธนาคารต่างประเทศ 0.05% ของจำนวนเงินที่โอน (ขั้นต่ำ JPY 5,000.00)

บริการธนาคาร

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ