บริการรับซื้อเช็คเดินทางต่างประเทศ

บริการรับซื้อเช็คเดินทางต่างประเทศ

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ยินดีรับซื้อเช็คเดินทางต่างประเทศของทุกบริษัทไม่ว่าจะเป็นสกุลเงินใดๆ ด้วยอัตราแลกเปลี่ยนที่ดีกว่า

สกุลเงิน
USD / EUR / JPY / AUD / CHF / NZD

ค่าธรรมเนียม
  • 150 บาทต่อฉบับ
  • ค่าอากรแสตมป์ 3.00 บาทต่อฉบับ
เอกสารประกอบ
บัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง

สาขาและสำนักงานแลกเปลี่ยนเงินที่ให้บริการรับซื้อเช็คเดินทางต่างประเทศ
ทุกสาขา และสำนักงานแลกเปลี่ยนเงิน ทั่วประเทศ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทร. 0-2021-6200-1
 

บริการธนาคาร

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ