บริการรับซื้อ-ขายธนบัตรต่างประเทศ

บริการรับซื้อ-ขายธนบัตรต่างประเทศ

คุณสามารถซื้อและขายธนบัตรสกุลเงินต่างประเทศได้ที่จุดให้บริการธนาคารกรุง ศรีอยุธยาที่ครอบคลุมอยู่ทั่วประเทศ ด้วยอัตราแลกเปลี่ยนที่ดีกว่า อีกทั้งคุณยังเชื่อมั่นได้กับธนบัตรต่างประเทศที่ได้รับแลกจากจุดให้บริการ ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา

สกุลเงิน
  • USD / EUR / GBP / JPY / MYR / SGD / HKD / AUD / CAD / CHF / CNY /  KRW / NOK / NZD / SEK / TWD / AED / BND / INR / SAR / ZAR /  DKK
บริการพิเศษ
  • สำหรับผู้ที่ประกอบธุรกิจประเภทโรงแรมและบริษัทตัวแทนบริการท่องเที่ยว (เฉพาะในเขตกรุงเทพฯ) ธนาคารกรุงศรีอยุธยายินดีไปรับหรือส่งธนบัตรต่างประเทศ ณ ที่ทำการของคุณ เมื่อมียอดธนบัตรต่างประเทศตั้งแต่ 20,000 เหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่าขึ้นไป
ข้อเสนอพิเศษ
  • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ยินดีมอบอัตราแลกเปลี่ยนพิเศษสำหรับองค์กรของรัฐบาล และองค์กรที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Non Profit Organization)
สาขาและสำนักงานแลกเปลี่ยนเงินที่ให้บริการ
ทุกสาขา และสำนักงานแลกเปลี่ยนเงินทั่วประเทศ (ยกเว้นสาขานราธิวาส)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทร. 0 2296 2900-4, 0 2296 4888
e-mail : ced@krungsri.com
Call 1572

บริการธนาคาร

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ