บริการรับซื้อ-ขายธนบัตรต่างประเทศ

บริการรับซื้อ-ขายธนบัตรต่างประเทศ

คุณสามารถซื้อและขายธนบัตรสกุลเงินต่างประเทศได้ที่จุดให้บริการธนาคารกรุง ศรีอยุธยาที่ครอบคลุมอยู่ทั่วประเทศ ด้วยอัตราแลกเปลี่ยนที่ดีกว่า อีกทั้งคุณยังเชื่อมั่นได้กับธนบัตรต่างประเทศที่ได้รับแลกจากจุดให้บริการ ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา

สกุลเงิน
  • USD / EUR / GBP / JPY / MYR / SGD / HKD / AUD / CAD / CHF / CNY / DKK / KRW / NOK / NZD / SEK / TWD / AED / BND / SAR / ZAR
สาขาและสำนักงานแลกเปลี่ยนเงินที่ให้บริการ
ทุกสาขา และสำนักงานแลกเปลี่ยนเงินทั่วประเทศ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทร. 0-2021-6200-1

บริการธนาคาร

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ