บริการตราสารการเงินต่างประเทศ

banner


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทร. 0-2021-6200-1
 

บริการธนาคาร

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ