บริการร้านค้ารับบัตรเครดิต Krungsri EDC

krungsri EDC

เพิ่มยอดขายให้กับธุรกิจด้วยบริการ Krungsri EDC รับชำระค่าสินค้าหรือบริการด้วยบัตรเครดิต และบัตรเดบิต ที่มีสัญลักษณ์ VISA, MasterCard, JCB และ UPI จากทุกสถาบันการเงินทั่วโลก และรองรับการใช้งาน Samsung Pay

Krungsri EDC (Electronic Data Capture)
เป็นเครื่องมือสำหรับรับชำระค่าสินค้าหรือบริการด้วยบัตรเครดิตและบัตรเดบิต ซึ่งมีจำนวนหลายล้านบัตร ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เป็นการเพิ่มช่องทางและโอกาสสำหรับเพิ่มยอดขายให้กับธุรกิจของท่านนอกเหนือจากการรับชำระด้วยเงินสดเพียงอย่างเดียว

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์และบริการ
  • รับชำระค่าสินค้า/บริการ ด้วยบัตรเครดิตและ/หรือบัตรเดบิต ทั้ง VISA, MasterCard, JCB และ UPI จากทุกสถาบันการเงินทั่วโลก และรองรับการใช้งาน Samsung Pay
  • Krungsri Mail Order รับชำระค่าสินค้า และ/หรือสั่งจองขอใช้บริการล่วงหน้าทางไปรษณีย์หรือโทรศัพท์
  • Krungsri Recurring รับชำระค่าสินค้า/บริการ เป็นประจำตามระยะเวลาที่กำหนด เช่น ค่าสมาชิก แบบรายเดือน หรือรายปี
  • Krungsri DCC (Dynamic Currency Conversion)  รับชำระค่าสินค้า/บริการ โดยแปลงยอดเงินสกุลบาท (THB) เป็นเงินตราต่างประเทศตามสกุลเงินของประเทศผู้ออกบัตรเครดิต ได้สูงสุดถึง 12 สกุลเงิน ได้แก่ USD, CHF, EUR, JPY, GBP, AUD, HKD, SGD, NOK, DKK, SEK และ CNY
สิทธิประโยชน์ที่ร้านค้าจะได้รับ
  • เพิ่มช่องทางในการรับชำระเงิน
  • ง่ายต่อผู้ถือบัตรในการตัดสินใจชื้อ ทำให้เพิ่มโอกาสในการขายสินค้า/บริการได้มากขึ้น
  • ได้รับความสะดวกและลดค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการเงินสด
  • ลดความเสี่ยงในการจัดการด้านบริหารเงินสดของร้านค้า
  • โอนเงินเข้าบัญชีร้านค้าในวันทำการถัดไป

สนใจให้ติดต่อกลับ
*
*
*
*
บริการที่ลูกค้าสนใจ: *


*

บริการธนาคาร

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ