Krungsri Biz Phone 0 2626 2626

banner

สะดวก สอบถามข้อมูลได้ ตลอด 24 ชม. ไม่มีวันหยุด
ง่าย เพียงแค่เป็นลูกค้า SME ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา

  • บริการต่างๆ ของ Krungsri Biz Phone
  • สอบถามบัญชีเงินฝาก หรือ วงเงินเบิกเกินบัญชี (O/D)
  • สอบถามบัญชีสินเชื่อ
  • รับฟังข้อมูลผลิตภัณฑ์ และ Promotion
  • ตรวจสอบใบสมัครสินเชื่อ
  • สมัคร SMS Package
  • อัตราแลกเปลี่ยนและอัตราดอกเบี้ย
  • ขอรับข้อมูลทางโทรสาร
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
Krungsri Biz Phone 0 2626 2626

บริการธนาคาร

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ