บริการโอนเงินให้ผู้รับโอนที่ไม่มีบัญชีกับธนาคาร

banner

บริการโอนเงินกรุงศรีควิก (Krungsri Quick Transfer)
เป็นบริการที่อำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าที่ต้องการโอนเงินไปให้แก่ผู้รับโอนที่ไม่มีบัญชีกับธนาคาร ผ่านระบบออนไลน์ที่สาขาของธนาคารทุกแห่งทั่วประเทศ และรวมถึงสาขาเวียงจันทน์ สาขาสะหวันนะเขต สปป. ลาว 
 
ลักษณะบริการ
โอนให้กับผู้รับเงินที่สาขาในประเทศไทย
 • ผู้โอนสามารถทำรายการได้ที่ทุกสาขาของธนาคารทั่วประเทศ
 • ผู้โอนสามารถโอนได้ทั้งเงินสด หรือหักบัญชีธนาคาร
 • ผู้โอนจะได้รับรหัสรับเงิน เพื่อแจ้งให้ผู้รับเงินทราบ
 • ผู้รับเงินจะต้องมีรหัสการรับเงิน และแสดงบัตรประจำตัวประชาชนกับเจ้าหน้าที่ธนาคาร ที่สาขาธนาคารทั่วประเทศเพื่อรับเงินโอน
 • ผู้รับสามารถเลือกรับเงินเป็นเงินสด แคชเชียร์เช็ค หรือเข้าบัญชี
 • วงเงินโอนเงินสด / แคชเชียร์เช็ค สูงสุด 2,000,000 บาท / รายการ กรณีโอนเงินเข้าบัญชี ได้สูงสุด 10,000,000 บาท / รายการ
โอนเงินจากสาขาในประเทศไทยให้กับผู้รับที่สาขาเวียงจันทน์ สาขาสะหวันนะเขต สปป. ลาว
 • กรณีโอนไปสาขาเวียงจันทน์ สาขาสะหวันนะเขต วงเงินโอนสูงสุด 1,000,000 บาท / รายการ
 • กรณีโอนเงินมากกว่า 100,000 บาท ผู้รับเงินต้องมีบัญชีเงินฝากที่สาขาใน สปป. ลาว ของธนาคารเท่านั้น
 • ผู้โอนสามารถทำรายการได้ที่ทุกสาขาของธนาคารทั่วประเทศ
 • ผู้โอนสามารถโอนได้ทั้งเงินสด หรือหักบัญชีธนาคาร
 • ผู้รับเงินโอนสามารถเลือกรับเงินได้ทั้งเงินสด และเข้าบัญชีธนาคาร สาขาเวียงจันทน์ สาขาสะหวันนะเขต
โอนเงินจากสาขาเวียงจันทน์ สาขาสะหวันนะเขต สปป. ลาว ให้กับผู้รับเงินในประเทศไทย
 • วงเงินโอนสูงสุด 1,000,000 บาท / รายการ
 • ผู้รับโอนสามารถเลือกรับได้ทั้งเงินสด หรือเข้าบัญชีธนาคาร
 • ผู้โอนได้รับรหัสรับเงิน เพื่อแจ้งให้ผู้รับเงินทราบ
 • ผู้รับได้รับเงินทันที โดยจะต้องมีรหัสการรับเงิน และแสดงบัตรประจำตัวประชาชนกับเจ้าหน้าที่ธนาคาร ที่สาขาธนาคารทั่วประเทศ
 
อัตราค่าธรรมเนียม
 • ค่าธรรมเนียมโอนเงินภายในประเทศ 10,000 บาทแรก คิด 40 บาท 10,000 ถัดไป คิด 10,000 ละ 10 บาท ไม่มีกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมสูงสุด
 • ค่าธรรมเนียมการโอนเงินไปสาขาเวียงจันทน์ สาขาสะหวันนะเขต ขั้นต่ำ 200 บาท หรือ 0.25% ของวงเงินโอนสูงสุด 1,000 บาท
 • ค่าธรรมเนียมการโอนเงินจากสาขาเวียงจันทร์ สาขาสะหวันนะเขต ขั้นต่ำ 200 บาท หรือ 0.20% ของวงเงินโอน + ค่าคู่สาย 50 บาท

บริการธนาคาร

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ