บริการโอนเงินเพื่อบุคคลที่ 3 ผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET)

banner

เป็นบริการที่อำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าที่ต้องการโอนเงินจำนวนมากให้แก่ผู้รับที่มีบัญชีอยู่ธนาคารอื่นหรือสถาบันการเงินอื่น ผ่านระบบของธนาคารแห่งประเทศไทย

โอนเงินผ่านสาขาธนาคาร
ลักษณะบริการ
  • ผู้โอนได้รับเงินภายในวันที่ทำรายการ (กรณีทำรายการก่อน 13.30 น.)
  • ผู้โอนไม่จำเป็นต้องมีบัญชีกับธนาคาร
  • สามารถทำรายการโอนได้ทั้งเงินสด หรือหักบัญชีธนาคาร
  • ไม่จำกัดวงเงินในการโอนต่อครั้ง
  • ให้บริการทุกสาขาทั่วประเทศ
อัตราค่าธรรมเนียม
ธนาคารผู้ส่ง ธนาคารผู้รับ
อัตราค่าบริการ (บาท / รายการ)
ผู้สั่งโอน ผู้รับโอน
กทม./ปริมณฑล กทม./ปริมณฑล 150 100
กทม./ปริมณฑล ต่างจังหวัด 150 100 + ค่าโอนเงิน ตจว.*
ต่างจังหวัด กทม./ปริมณฑล 150 + ค่าโอนเงิน ตจว.* 100
ต่างจังหวัด ต่างจังหวัด 150 100 + ค่าโอนเงิน ตจว.*

* ค่าธรรมเนียมโอนเงินต่างจังหวัด หมื่นละ 10 บาท เศษของหมื่นคิดพันละ 1 บาท ขั้นต่ำ 10 บาท สูงสุด 750 บาท

 

บริการธนาคาร

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ