บริการโอนเงินภายในธนาคาร

banner

สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย กับบริการโอนเงินผ่านช่องทางต่างๆ ของธนาคาร

บริการธนาคาร

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ