บริการโอนเงินภายในธนาคาร

banner

สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย กับบริการโอนเงินผ่านสาขาของธนาคาร ด้วยระบบ on-line ของธนาคาร

โอนเงินผ่านสาขาธนาคาร

ลักษณะบริการ
  • ผู้รับโอนได้รับเงินทันที
  • ไม่จำกัดวงเงินในการโอน
  • ผู้โอนไม่จำเป็นต้องมีบัญชีกับธนาคาร
  • เปิดให้บริการทุกสาขาทั่วประเทศ
อัตราค่าธรรมเนียม
  • กรณีโอนเงินข้ามเขตคิดค่าธรรมเนียม หมื่นละ 10 บาท เศษของ 1,000 บาท คิดเพิ่ม 1,000 ละ 1 บาท และค่าคู่สาย 20 บาท

บริการธนาคาร

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ