บริการโอนเงินระหว่างธนาคาร

banner

สามารถทำธุรกรรมการโอนเงินไปยังผู้รับที่มีบัญชีอยู่ธนาคารอื่นได้ ผ่านช่องทางต่างๆ ของธนาคาร

บริการธนาคาร

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ