โอนเงินระหว่างธนาคาร

banner

ท่านสามารถทำธุรกรรมการโอนเงินไปยังผู้รับที่มีบัญชีอยู่ธนาคารอื่นได้ ผ่านทางสาขาของธนาคารทั่วประเทศ

โอนเงินผ่านสาขาธนาคาร

ลักษณะบริการ
 • ให้บริการเฉพาะบุคคลธรรมดา
 • ผู้รับโอนสามารถรับเงินได้ทันที
 • วงเงินโอนสูงสุด 100,000 บาท/รายการ ไม่จำกัดจำนวนครั้งในการโอนต่อวัน
 • ผู้โอนได้รับสลิปเก็บไว้เป็นหลักฐานการโอน
 
รายชื่อธนาคารที่เข้าร่วมบริการ
 1. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
 2. ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 3. ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 4. ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
 5. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 6. ธนาคารสแตนดาร์ดชาเตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
 7. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
 8. ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
 9. ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
 10. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
 11. ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)
 12. ธนาคารออมสิน
 13. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 14. ธนาคารซิตี้แบงก์
 
อัตราค่าธรรมเนียม
 
วงเงินโอน
ค่าธรรมเนียม (บาท)
ไม่เกิน 10,000 บาท  50
มากกว่า 10,000 - 20,000 บาท 60
มากกว่า 20,000 - 30,000 บาท  70
มากกว่า 30,000 - 40,000 บาท  80
มากกว่า 40,000 - 50,000 บาท  90
มากกว่า 50,000 - 65,000 บาท  100
มากกว่า 65,000 - 80,000 บาท  110
มากกว่า 80,000 - 100,000 บาท  120

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ