บริการธนาคาร

ผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่หลากหลายครอบคลุมและตอบสนองทุกไลฟ์สไตล์การใช้เงินของลูกค้า และสอดคล้องกับการเติบโตของเศรษฐกิจ

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ