บริการธนาคาร

ผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่หลากหลายครอบคลุมและตอบสนองทุกไลฟ์สไตล์การใช้เงินของลูกค้า และสอดคล้องกับการเติบโตของเศรษฐกิจ

simple Q ล้ำหน้ากว่าใคร
 
simple Q ล้ำหน้ากว่าใคร
ประกันสังคม
 
ประกันสังคม
บริการเสริมสำหรับเจ้าของธุรกิจ
 
บริการเสริมสำหรับเจ้าของธุรกิจ
บริการกรุงศรีออนไลน์
 
บริการกรุงศรีออนไลน์
บัญชีเงินเดือน
 
บัญชีเงินเดือน
บริการยืนยันตัวตนรูปแบบดิจิทัล (National Digital ID - NDID)
สำหรับการเปิดบัญชีเงินฝาก
 
NDID
บริการอื่นๆ
บริการอื่นๆ
แลกเปลี่ยนเงินตราและตราสารต่างประเทศ
แลกเปลี่ยนเงินตราและตราสารต่างประเทศ

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ