กรุงศรีประกันเดินทาง Simple Sure

กรุงศรีประกันเดินทาง Simple Sure
 
ทริปชิค
ไม่ช็อกชัวร์

อยากเดินทาง เตรียมทุกอย่างแล้ว แต่อย่าลืมสิ่งสำคัญที่ทำให้คุณได้เที่ยวง่าย สบายใจครบ ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังเดินทาง
แค่ซื้อประกันเดินทาง Simple Sure ผ่าน KMA-Krungsri Mobile AppKMA Krungsri Mobile App
คุ้มครอง ครอบคลุม ครบ

ก่อนเดินทาง
ไม่ต้องกลัวบริษัททัวร์โกง
ระหว่างเดินทาง
ไม่ต้องกังวลกับค่ารักษาพยาบาลที่ไม่ได้เตรียมมาเผื่อ และการสื่อสารที่ไม่เข้าใจ
หลังเดินทาง
ไม่ต้องห่วง ชดเชยให้เมื่อทรัพย์สินในบ้านสูญเสีย/เสียหายระหว่างทริป

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

กรุงศรีประกันเดินทาง Simple Sure

ไม่ต้องสำรองจ่ายกับ โรงพยาบาลในเครือที่ญี่ปุ่น
ไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกกับโรงพยาบาลในเครือที่ญี่ปุ่นโดยติดต่อผ่านทาง SOMPO ASSIST ที่หมายเลข +662 - 2057775 เพื่อติดต่อ นัดหมายและประสานงานกับทางโรงพยาบาลให้

มีผู้ช่วยประสานงานด้านภาษากับคุณหมอชาวญี่ปุ่น
มีเจ้าหน้าที่คนไทยและคุณหมอช่วยประสานงานด้านภาษากับคุณหมอชาวญี่ปุ่นให้โดยติดต่อผ่านทาง SOMPO ASSIST ที่หมายเลข +662 - 2057775

เกิดเหตุฉุกเฉินขยายระยะเวลาคุ้มครองอัตโนมัติ
มีความคุ้มครองในส่วนการขยายระยะเวลาคุ้มครองโดยอัตโนมัติ กรณีการเดินทางกลับล่าช้าเนื่องจากสภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ ความผิดพลาดของอุปกรณ์การบิน หรือสายการบิน

เที่ยวสบายใจฝากบ้านกับประกัน
คุ้มครองความสูญเสียหรือเสียหายของทรัพย์สินภายในที่อยู่อาศัย ตามสถานที่ที่ระบุเป็นที่อยู่ในกรมธรรม์ ระหว่างระยะเวลาที่เดินทาง

ชดเชยให้หากโดนบริษัททัวร์โกง

ยื่นขอวีซ่าเชงเก้นได้ทุกแผน
เปิดบัญชีกองทุน
ซื้อกรุงศรีประกันเดินทาง Simple Sure ผ่าน KMA - Krungsri Mobile App เที่ยวง่าย สบายใจครบ! ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังเดินทาง
รายละเอียดเพิ่มเติม
 
 
ดาวน์โหลด
และลงทะเบียน KMA

ระบบปฏิบัติการ iOS และ Android
appstore playstore
รายละเอียดความคุ้มครอง
รายละเอียดกรมธรรม์ฉบับเต็ม arrow-down

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ในฐานะนายหน้าประกันภัย ใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย ประเภทการจัดการให้มีการประกันภัยโดยตรง เลขที่ ว00015/2545 เป็นเพียงผู้นำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันภัยและรับชำระค่าเบี้ยประกันภัยแทนบริษัทผู้รับประกันภัยเท่านั้น
 
รับประกันภัยโดย บริษัท ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
โทร. 02-119-3055, วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30 - 17.00 น.


หมายเหตุ: ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
SOMPO
 
ขั้นตอนการซื้อกรุงศรีประกันเดินทาง Simple Sure ผ่าน KMA-Krungsri Mobile App

คำถามที่พบบ่อย

Q: ฉันสามารถซื้อ กรุงศรีประกันเดินทาง Simple Sure ผ่านทางช่องทางใด?
Q: การซื้อประกันเดินทางจะได้รับความคุ้มครองทันทีหรือไม่?
Q: สามารถซื้อแผนประกันเดินทางได้สูงสุดกี่ท่าน?
Q: วิธีการชำระค่าเบี้ยประกัน มีวิธีใดบ้าง?
Q: กรุงศรีประกันเดินทาง Simple Sure สามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีได้หรือไม่?
Q: ในการทำรายการแต่ละครั้งสามารถเลือกแผนความคุ้มครองที่ต่างกันได้หรือไม่?
Q: ไม่ทราบวัน/เดือน/เกิด ของผู้เดินทางเนื่องจากเป็นผู้สูงอายุ?
Q: ฉันควรทำอย่างไรถ้าเกิดอุบัติเหตุหรือไม่สบายขณะท่องเที่ยวในต่างประเทศ?
Q: ฉันจะจัดการค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลอย่างไร หากต้องเข้าโรงพยาบาลในต่างประเทศ?
Q: ถ้าฉันต้องการเรียกร้องสินไหมต้องทำอย่างไรบ้าง?
Q: แผนประกันเดินทางนี้ไม่คุ้มครองการเดินทางไปประเทศไหนบ้าง?
Q: ฉันควรระบุวันเดินทางไปกลับอย่างไร?
Q: ถ้าฉันมีโรคประจำตัวสามารถซื้อประกันเดินทางได้หรือไม่?
Q: สามารถซื้อแผนประกันเดินทางล่วงหน้าได้กี่วัน?
Q: แผนประกันเดินทางรายเที่ยว (Single Trip) กับรายปี (Annual Trip) แตกต่างกันอย่างไร?
Q: ใครบ้างที่สามารถซื้อแผนประกันเดินทางได้?
Q: ผู้ขอเอาประกันภัยที่อายุระหว่าง 1 ปี - 14 ปีจะได้รับความคุ้มครองเท่ากับผู้ใหญ่หรือไม่?
Q: สิทธิพิเศษของผู้ขอเอาประกันภัยที่เดินทางไปประเทศญี่ปุ่น คืออะไร?
Q: ทำไมฉันถึงต้องซื้อประกันเดินทางในเมื่อฉันมีประกันชีวิตหรือประกันอุบัติเหตุอยู่แล้ว?
Q: หากต้องการเปลี่ยนแปลง แก้ไขข้อมูลส่วนตัว หรือข้อมูลผู้รับประโยชน์?
ดาวน์โหลด

ผลิตภัณฑ์ประกัน

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ