ประกันทรัพย์สินอุ่นใจ รับประกันโดย บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ประกันทรัพย์สินอุ่นใจ

ประกันทรัพย์สินอุ่นใจ สมัครง่าย ไม่ต้องสำรวจบ้าน

  • คุ้มครองสูงสุด 10,000,000 บาท
  • คุ้มครองได้ทั้งบ้าน  สถานประกอบธุรกิจ  โรงงาน

Call 1572 / www.krungsri.com / Krungsri Simple
ศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขได้จากสื่อต่างๆ ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา
 

ผลิตภัณฑ์ประกัน

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ