พีเอ แฟมิลี่ (PA Family)

พีเอ แฟมิลี่ (PA Family)

รับประกันภัยโดย บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ประกันอุบัติเหตุ พีเอ แฟมิลี่ (PA Family)

  • อุ่นใจ ได้ทั้งครอบครัว
  • ซื้อง่าย ไม่ต้องตรวจสุขภาพ
  • คุ้มครอง ตลอด 24 ชั่วโมง ทั่วโลก
 

แผนคุ้มครองสำหรับบุคคล (PA Smart)
แผนคุ้มครองสำหรับครอบครัว (PA Smart Family)
แผนคุ้มครองสำหรับเด็ก (PA Smart Kids)

คุณสมบัติผู้เอาประกันภัย
  • อายุขึ้นอยู่กับแผนประกันภัย และมีสัญชาติไทย
  • มีประวัติสุขภาพดี ไม่เป็นผู้พิการ ผู้ป่วยโรคร้ายแรง โรคเรื้อรัง หรือได้รับบาดเจ็บ ณ วันที่ขอเอาประกันภัย
  • ไม่ได้ประกอบอาชีพ ดังนี้ พนักงานส่งเอกสาร พนักงานดับเพลิง ตำรวจ ทหาร จักรยานยนต์รับจ้าง กรรมกร และลูกเรือประมง
เงื่อนไขการรับประกันภัย
  • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับประกันภัย 1 ท่าน ต่อ 1 กรมธรรม์
  • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการจ่ายค่าสินไหมทดแทน กรณีที่ผู้เอาประกันภัยมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนด หรือตามข้อยกเว้นที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

Call 1572 / www.krungsri.com / Krungsri Simple
ศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขได้จากสื่อต่างๆ ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา
 

ผลิตภัณฑ์ประกัน

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ