กรุงศรี พร้อม คุ้มครองมือถือ รับประกันโดย บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

กรุงศรี พร้อม คุ้มครองมือถือ

หมดกังวล มือถือหาย หรือจอแตก ด้วยแผนคุ้มครองมือถือ

  • คุ้มครองอุบัติเหตุ และการลักทรัพย์ ที่มีร่องรอย สูงสุด 15,000 บาท
  • คุ้มครองการลักทรัพย์ ที่ไม่มีร่องรอย สูงสุด 5,000 บาท
เพียง 995 บาท
คุ้มครองมือถือและแท็บเล็ตจากเหตุไม่คาดคิด
จอแตก
อุบัติเหตุ
การลักทรัพย์
ภัยเนื่องจากน้ำ
ภัยไฟไหม้
 
 

แพ็คเกจของเรา

Apple
Apple
ลูกค้าที่เป็นเจ้าของโทรศัพท์มือถือ iPhone & iPad ทุกรุ่น ราคาตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป และต้องเป็นเครื่องใหม่ที่มีอายุไม่เกิน 2 เดือน ณ วันที่ซื้อประกันภัย
ราคา 995 บาท

Apple
SAMSUNG
ลูกค้าที่เป็นเจ้าของโทรศัพท์มือถือ Samsung Galaxy ทุกรุ่น ราคาตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป และต้องเป็นเครื่องใหม่ที่มีอายุไม่เกิน 2 เดือน ณ วันที่ซื้อประกันภัย
ราคา 995 บาท
 

 
 

รายละเอียดความคุ้มครอง

รายละเอียดความคุ้มครอง จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท)
ต่อครั้งและตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายของทรัพย์สินที่เอาประกันภัย อันมีสาเหตุจาก
1) ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ภัยระเบิด ภัยลมพายุ ภัยอากาศยาน ภัยจากยวดยานพาหนะ ภัยเนื่องจากน้ำ ภัยน้ำท่วม ภัยแผ่นดินไหว ภัยจากควัน ภัยไฟป่า ภัยจลาจลนัดหยุดงาน ภัยป่าเถื่อนและเจตนาร้าย และอุบัติเหตุต่าง ๆ ที่เกิดจากปัจจัยภายนอกและเกิดขึ้นโดยเฉียบพลัน โดยมิได้คาดคิดมาก่อนซึ่งมิได้ระบุเป็นข้อยกเว้นในกรมธรรม์(ค่าซ่อมตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง) สูงสุด 15,000
2) การลักทรัพย์ (ที่ปรากฏร่องรอยความเสียหายหรือใช้กำลังรุนแรง) ชิงทรัพย์ และปล้นทรัพย์ 15,000
3) การลักทรัพย์ (ที่ไม่ปรากฏร่องรอยความเสียหายหรือใช้กำลังรุนแรง) 5,000
เบี้ยประกันภัยต่อปี (รวมภาษีอากร) 995
รายละเอียดความคุ้มครอง
คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายของทรัพย์สินที่เอาประกันภัย อันมีสาเหตุจาก
1) ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ภัยระเบิด ภัยลมพายุ ภัยอากาศยาน ภัยจากยวดยานพาหนะ ภัยเนื่องจากน้ำ ภัยน้ำท่วม ภัยแผ่นดินไหว ภัยจากควัน ภัยไฟป่า ภัยจลาจลนัดหยุดงาน ภัยป่าเถื่อนและเจตนาร้าย และอุบัติเหตุต่าง ๆ ที่เกิดจากปัจจัยภายนอกและเกิดขึ้นโดยเฉียบพลัน โดยมิได้คาดคิดมาก่อนซึ่งมิได้ระบุเป็นข้อยกเว้นในกรมธรรม์(ค่าซ่อมตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง) สูงสุด
จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท) ต่อครั้งและตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย : 15,000
2) การลักทรัพย์ (ที่ปรากฏร่องรอยความเสียหายหรือใช้กำลังรุนแรง) ชิงทรัพย์ และปล้นทรัพย์
จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท) ต่อครั้งและตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย : 15,000
3) การลักทรัพย์ (ที่ไม่ปรากฏร่องรอยความเสียหายหรือใช้กำลังรุนแรง)
จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท) ต่อครั้งและตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย : 5,000
เบี้ยประกันภัยต่อปี (รวมภาษีอากร)
จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท) ต่อครั้งและตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย : 995
 

ความเสียหายส่วนแรก: ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายส่วนแรก 2,000 บาท ทุกกรณี และทุกครั้ง

หมายเหตุ ลูกค้าที่เป็นเจ้าของโทรศัพท์มือถือ ยี่ห้อ Apple รุ่น iPhone & iPad ทุกรุ่น และ ยี่ห้อ Sumsung รุ่น Galaxy ทุกรุ่น ราคาตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป และต้องเป็น เครื่องซื้อใหม่ ที่มีอายุไม่เกิน 2 เดือน ณ วันที่ซื้อประกันภัย

ผลิตภัณฑ์ประกัน

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ