กรุงศรี ออโต้ พร้อม 3+ คุ้มครองน้ำท่วม รับประกันโดย บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

กรุงศรี ออโต้ พร้อม 3+ คุ้มครองน้ำท่วม

ประกันภัยสำเร็จรูปรถยนต์ กรุงศรี ออโต้ พร้อม 3+ คุ้มครองน้ำท่วม ราคาเพียง 7,700 บาท

  • คุ้มครองภัยน้ำท่วม สูงสุดถึง 120,000 บาท
  • ไม่มีค่าเสียหายส่วนแรก

กรุงศรี ออโต้ พร้อม 3+ คุ้มครองน้ำท่วม

สิทธิประโยชน์เพิ่มเติม
  • ศูนย์รับแจ้งอุบัติเหตุ (Hotline) โทร. 0 2206 5440 ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
  • ศูนย์บริการข้อมูลด้านสุขภาพ “TPA Hotline” โทร. 0 2660 1222 ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
  • รับประกันเจ้าหน้าที่สำรวจภัยถึงที่เกิดเหตุภายใน 30 นาที เฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล (นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ) เท่านั้น หากถึงที่เกิดเหตุเกินกว่า 30 นาที รับฟรีกรมธรรม์คุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคล วงเงินคุ้มครอง 100,000 บาท
  • รับส่วนลดประวัติดีในปีต่ออายุ

เงื่อนไขการรับประกันภัย
  • สำหรับรถเก๋ง / รถกระบะ น้ำหนักไม่เกิน 4 ตัน เพื่อใช้ส่วนบุคคลเท่านั้น
  • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นการพิจารณารับประกันภัย รถป้ายแดง, รถตู้, รถเช่า, รถที่จดทะเบียนในนามนิติบุคคล หรือรถรับจ้างสาธารณะทุกชนิด
  • ไม่จำกัดอายุ / รุ่นรถ และไม่ต้องตรวจสภาพรถยนต์

Call 1572 / www.krungsri.com / Krungsri Simple
ศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขได้จากสื่อต่างๆ ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา
 

ผลิตภัณฑ์ประกัน

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ