กรุงศรี ออโต้ พร้อม 3+ คุ้มครองน้ำท่วม

กรุงศรี ออโต้ พร้อม 3+ คุ้มครองน้ำท่วม

รับประกันภัยโดย บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ประกันภัยสำเร็จรูปรถยนต์ กรุงศรี ออโต้ พร้อม 3+ คุ้มครองน้ำท่วม ราคาเพียง 7,700 บาท

 • ประกัน 3+ วงเงินค่าซ่อมสูงพิเศษ
 • พิเศษ! คุ้มครองน้ำท่วม
 • ไม่ต้องตรวจสภาพ
 • ไม่จำกัดอายุและรุ่นรถ
 • คุ้มครองภัยน้ำท่วม สูงสุดถึง 120,000 บาท
 • ไม่มีค่าเสียหายส่วนแรก

รายละเอียดความคุ้มครอง
แผนความคุ้มครองประกันภัยรถยนต์แบบคุ้มครองเฉพาะภัย จำนวนเงินจำกัดความรับผิด
1. ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก  
1.1 คุ้มครองชีวิตบุคคลภายนอก 1,000,000 บาทต่อคน
(สูงสุดรวมกันไม่เกิน 10,000,000 บาทต่อครั้ง)
1.2 คุ้มครองทรัพย์สินของบุคคลภายนอก 1,000,000 บาทต่อครั้ง
2. คุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคล (ผู้ขับขี่ 1 คน และผู้โดยสาร 4 คน)  
2.1 เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพจากอุบัติเหตุ 100,000 บาทต่อคน
2.2 ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ 100,000 บาทต่อคน
3. ประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา 200,000 บาทต่อครั้ง
4. คุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถยนต์คันที่เอาประกันภัย  
4.1 คุ้มครองค่าซ่อมรถทันที กรณีเฉี่ยวชนกับยานพาหนะทางบกทั้งที่เป็นฝ่ายผิดและฝ่ายถูก 120,000 บาทต่อครั้ง
4.2 คุ้มครองภัยน้ำท่วม 120,000 บาทต่อครั้ง

สิทธิประโยชน์เพิ่มเติม
 • ศูนย์รับแจ้งอุบัติเหตุ (Hotline) โทร. 0 2206 5440 ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
 • ศูนย์บริการข้อมูลด้านสุขภาพ “TPA Hotline” โทร. 0 2660 1222 ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
 • รับประกันเจ้าหน้าที่สำรวจภัยถึงที่เกิดเหตุภายใน 30 นาที เฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล (นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ) เท่านั้น หากถึงที่เกิดเหตุเกินกว่า 30 นาที รับฟรีกรมธรรม์คุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคล วงเงินคุ้มครอง 100,000 บาท
 • รับส่วนลดประวัติดีในปีต่ออายุ

เงื่อนไขการรับประกันภัย
 • สำหรับรถเก๋ง / รถกระบะ น้ำหนักไม่เกิน 4 ตัน เพื่อใช้ส่วนบุคคลเท่านั้น
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นการพิจารณารับประกันภัย รถป้ายแดง, รถตู้, รถเช่า, รถที่จดทะเบียนในนาม นิติบุคคลหรือรถรับจ้างสาธารณะทุกชนิด
 • ไม่จำกัดอายุ และรุ่นรถ และไม่ต้องตรวจสภาพรถยนต์

Call 1572 / www.krungsri.com / Krungsri Simple
ศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขได้จากสื่อต่างๆ ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา
 

ผลิตภัณฑ์ประกัน

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ