กรุงศรี ไลฟ์ไทม์ 99/5 (+) รับประกันโดย บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

กรุงศรี มรดกอุ่นใจ 99/5 (มีเงินปันผล)

มรดกเพิ่มพูน อุ่นใจลูกหลาน

  • จ่ายเบี้ยสั้นเพียง 5 ปี ได้รับความคุ้มครองนานถึงอายุ 99 ปี
  • เบี้ยประกันภัยต่ำ ความคุ้มครองสูง
  • เป็นมรดกส่งต่อให้ลูกหลาน

เงื่อนไขการพิจารณาและรับประกันภัย
  • อายุผู้ขอเอาประกันภัย 35 – 70 ปี
  • จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 1,500,000 บาท
  • จำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุด : ไม่จำกัดวงเงิน
  • การตรวจสุขภาพเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด
  • สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบได้ ตามที่บริษัทกำหนด
  • เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามกฏเกณฑ์การรับประกันภัยของบริษัท
หมายเหตุ : กรุงศรี ไลฟ์ไทม์ 99/5 (+) เป็นชื่อทางการตลาด ชื่อที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัย คือ มาย โฮล ไลฟ์ พลัส A99/5 (มีเงินปันผล)

Call 1572 / www.krungsri.com / Krungsri Simple
ศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขได้จากสื่อต่างๆ ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา
 

ผลิตภัณฑ์ประกัน

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ