กรุงศรี สุขใจ ได้คืนคุ้ม 14/6 (มีเงินปันผล) รับประกันโดย บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

กรุงศรี สุขใจ ได้คืนคุ้ม 14/6 (มีเงินปันผล)

คืนไว สุขใจ 3 ต่อ

  • สุขใจ… รับเงินคืนไว ได้ตั้งแต่ปีแรก
  • สุขใจ… ด้วยโอกาสรับเงินปันผลเพิ่มอีก 2 ต่อ
  • สุขใจ… สมัครง่าย ไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ
เงื่อนไขการพิจารณาและรับประกันภัย
  • อายุผู้ขอเอาประกันภัย 1 เดือน 1 วัน - 70 ปี
  • จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 30,000 บาท
  • ไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ*
  • ไม่สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบได้
  • เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามกฎเกณฑ์การรับประกันภัยของบริษัท
*การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขการพิจารณารับประกันภัยของบริษัท

Call 1572 / www.krungsri.com / Krungsri Simple
ศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขได้จากสื่อต่างๆ ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา
 

ผลิตภัณฑ์ประกัน

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ