กรุงศรี บิ๊ก โบนัส 15/9 (มีเงินปันผล) รับประกันโดย บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

กรุงศรี บิ๊ก โบนัส 15/9

เก็บสบาย ได้คืนคุ้ม

  • รับเงินคืนเยอะ คืนเร็วตั้งแต่ปีแรก พร้อมโบนัสก้อนโต ก่อนครบสัญญา
  • เบี้ยต่ำเพียงวันละ 38 บาท*
  • พร้อมโอกาสรับเงินปันผลรายปีเพิ่มพิเศษตั้งแต่สิ้นปีที่ 2 เป็นต้นไป

เงื่อนไขการพิจารณาและรับประกันภัย
  • อายุผู้ขอเอาประกันภัย 1 เดือน 1 วัน - 70 ปี
  • จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 50,000 บาท
  • การตรวจสุขภาพเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด
  • สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบได้ ตามที่บริษัทกำหนด
  • เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามกฎเกณฑ์การรับประกันภัยของบริษัท
*คำนวณจากผู้เอาประกันภัย เพศชาย อายุ 30 ปี เบี้ยประกันภัยรายปี ปีละ 13,870 บาท

หมายเหตุ : กรุงศรี บิ๊ก โบนัส 15/9 (มีเงินปันผล) เป็นชื่อทางการตลาด ชื่อที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัย คือ กรุงศรี เซฟวิ่ง 15/9 (มีเงินปันผล)

Call 1572 / www.krungsri.com / Krungsri Simple
ศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขได้จากสื่อต่างๆ ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา
 

ผลิตภัณฑ์ประกัน

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ