กรุงศรี สุดคุ้ม 11/5 (มีเงินปันผล) รับประกันโดย บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

กรุงศรี สุดคุ้ม 11/5

คุ้ม สั้น ไว ให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น

  • ชำระเบี้ย 5 ปี คุ้มครอง 11 ปี
  • ไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ
  • รับเงินคืนตั้งแต่ปีแรก
  • รับเงินคืนก้อนใหญ่เมื่อครบกำหนดสัญญา
เงื่อนไขการพิจารณาและรับประกันภัย
  • อายุผู้ขอเอาประกันภัย 1 เดือน 1 วัน - 70 ปี
  • จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 30,000 บาท
  • ไม่ต้องตรวจ และไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ*
  • ไม่สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบได้
  • เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามกฎเกณฑ์การรับประกันภัยของบริษัท
*การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขการพิจารณารับประกันภัยของบริษัท

Call 1572 / www.krungsri.com / Krungsri Simple
ศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขได้จากสื่อต่างๆ ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา
 

ผลิตภัณฑ์ประกัน

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ